Unesite ključnu riječ

Od trenutka kada je Crna Gora postala članica POV-a usvajanjem Deklaracije otvorenih vlada prošlo je nešto više od godinu i po dana, a imajući u vidu tradicionalonu zatvorenost možemo reći da su napravljeni određeni pomaci.

Saopštenje