Unesite ključnu riječ

SAOPŠTENJE POVODOM ISPUNJAVANJA CILJEVA IZ PARTNERSTVA OTVORENIH VLADA

Od trenutka kada je Crna Gora postala članica POV-a usvajanjem Deklaracije otvorenih vlada prošlo je nešto više od godinu i po dana, a imajući u vidu tradicionalonu zatvorenost možemo reći da su napravljeni određeni pomaci.

Saopštenje