Unesite ključnu riječ

U skladu sa tim, televizija je medij koji bi trebalo da promoviše kulturnu različitost i razumijevanje, demokratiju, te da igra jednu od glavnih uloga u društvenim, političkim i ekonomskim pitanjima. U turbulentnim godinama iza nas, a i danas, crnogorska televizija je sa manje ili više uspjeha igrala ključnu ulogu u prenošenju informacija i poboljšanju standarda u smislu edukacije građana i njihovog pravovremenog i tačnog informisanja. Kao elektronski medij, tj onaj koji najbrže dolazi do najvećeg broja ljudi- snosi posebnu odgovornost koju je često znala da zloupotrijebi u decenijama iza nas. Te godine,uvjereni smo,danas stoje kao opomena da se moć ne smije zloupotrijebiti i služiti u svrhe podjela, denunciranja i napada na slobodu misli. Televizija bi naročito trebalo da se koristi za edukovanje ljudi o svijetu i približavanje Crne Gore istom, za ukazivanje na čitav set problema od globalnih do lokalnih, za slobodu izražavanja, komunikaciju I širenje informacija, a sve to će se efikasnije postići globalnom razmjenom televizijskih programa kao i neophodnom digitalizacijom Javnog servisa koji ima obavezu da bude servis svih građana i da slika koju šalje u svijet bude ona koja promoviše pluralizam, zaštitu temeljnih prava i jednakosti. Televizija je ta koja može da unese među ljude mir, sigurnost, da podstakne na društveni razvoj I poboljša kulturne promjene , te zato i ne čudi što se posebnim danom obilježava njeno postojanje.

Milica Đokđurić
urednica medijskih programa GA