Enter your keyword

Na sastancima predstavljena je ideja o saradnji mladih i institucionalizaciji ovih odnosa koji bi podrazumijevali uključenost državnih institucija i civilnog sektora. Prepoznajući regionalnu saradnju mladih kroz razmjenu i međusobno upoznavanje kao osnovni preduslov za sadžajnu saradnju na svim drugim nivoima Crna Gora je pokazala veliku političku spremnost da kroz institucije aktivno učestvuje u ovom procesu.

Kancelarija Inicijative mladih za ljudska prava iz Podgorice koja je članica Građanske alijanse, nastaviće da aktivno zastupa ovu ideju sa svojim partnerima iz regiona te nakon obavljenih svih sastanaka u regionu predložiti konretan model saradnje.