Unesite ključnu riječ

Svjetski forum demokratije organizuje Savjet Evrope a ovogodišnja tema je ” Od učešća do uticaja. Da li mladi mogu revitalizovati demokratiju?”. Cilj organizatora je da istaknu kako su u tranzicionim demokratijama, upravo mladi ljudi na čelu pokreta protiv korupcije i izbornih malverzacija ali i da su veoma često marginalizovani tokom procesa demokratske konsolidacije. Kroz diskusije na Forumu želi se ukazati da se u periodu ekonomske krize mladi ljudi svakodnevno suočavaju sa različitim barijerama.

Kako povećati demokratsko učešće mladih kroz tržište rada kada se šanse za zapošljavanje smanjuju? Da li je obrazovanje ujedno i realno obećanje za prosperitet i sigurnost, i da li je to dobar način za uključivanje kada izuzetno kvalifikovane generacije imaju manje garancije za zaposlenje i da li to dovodi do priče o ” izgubljenoj generaciji”? Ovo je samo dio pitanja na koja će oko 1.200 ljudi, aktivista civilnog društva, političkih lidera i predstavnika medija iz 80 zemalja svijeta pokušati da daju odgovore a sa ciljem da se podstaknu mladi da se uključe i razmišljaju o novim oblicima demokratskog učešća.

Osim eksperata koji će učestvovati na simpozijumu sa liderima evropskih institucija, parlamentarcima na evropskom i nacionalnom nivou, Forumu će prisustvovati i predstavnici škola političkih studija Savjeta Evrope među kojima i predstavnici crnogorske Škole demokratskog rukovođenja. Crnogorsku grupu, njih 20, čine predstavnici parlamentarnih političkih partija, civilnog sektora i medija.

Forum će otvoriti gdin Harlem Desir, francuski ministar za evropske poslove i gdin Džeremi Rifkin, predsjednik Fondacije o ekonomskim trendovima ( President of the Foundation on Economic Trends) a u debatama učestvovaće mnoge vodeće ličnosti.

Thorbjorn Jagland, generalni sekretar Savjeta Evrope dodijeliće nagradu za “Demokartske inovacije”, uz prisustvo Žena Ugande, koje su dobitnice ove nagrade za prošlu godinu.