Unesite ključnu riječ

Ovaj seminar će se organizovati sa đacima srednje Ekonomske škole Mirko Vešović – pravni smjer.

Na seminaru će govoriti sudije Višeg suda u Podgorici Sonja Drašković i Predrag Tabaš. Takođe o iskustvima ispred NVO-a će govoriti Milan Radović.

Seminar će se realizovati 16. decembra u 14h na Univerzitetu Mediteran.

Predavanje “Sudovi u Crnoj Gori – organizacija i postupci” organizuje se u okviru projekta „Poboljšanje mogućnosti institucija koje se bave krivičnim pravom da bolje komuniciraju s građanima o svom radu” koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Podgorici-INL program.