Unesite ključnu riječ

Ovo je posebno vidljivo u domenu transparentnosti rada Komisije i procesa odlučivanja, kao i uvođenju standarda u kontroli kvaliteta projekata.

S druge strane, Ministarstvo finansija u kontinuitetu krši upravni postupak i organizacijama koje nisu dostavile svu potrebnu dokumentaciju ne traži da istu dopune. Građanska alijansa će zato i ove godine pokrenuti postupak pred Upravnim sudom u vezi kršenja ovog prava.

Vidljiva je, još uvijek, tendencija da se kroz ovu raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama primarno „uruči pomoć”, umjesto da se u skladu sa prioritetima i potrebama odaberu najbolji projekti i oni odobre u iznosu koji je potreban da se realiziju na odgovarajući način. Iskustvo prethodnih raspodjela govori da prihvatanje ma kojeg iznosa sredstava ne osigurava da će se projekat i realizovati na kvalitetan način ili da će uopšte biti realizovan. Napominjemo da se na ovaj način organizacije civilnog društva stavljaju u vrlo nezgodnu situaciju gdje vagaju između želje da doprinesu društvu i ciljnoj grupi i jednostavno nemogućnosti da kvalitetno sprovedu projekat sa višestruko umanjenim sredstvima.

Zato ovim putem, obavještavamo Komisiju za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću da nismo u mogućnosti da realizujemo projekat „Rampolimpiks” za koji je odobreno 15% od tražene sume. Izvinjavamo se ciljnoj grupi, korisnicima i partnerima što ovu ideju odlažemo do daljnjeg.

S poštovanjem,

Ajša Hadžibegović
Programska direktorka GA