Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

SLUČAJ PLANTAŽE

„Plantaže” su brend po kom je Crna Gora bila prepoznatljiva ne samo na prostorima bivše Jugoslavije već i mnogo šire i koja je značajno učestvovala u izvozu Crne Gore. Ekonomska moć ovog društva je sa godinama blijedila i u prvoj polovini 2016.godine računovodstveno iskazan gubitak kompanije Plantaže iznosio je 3,75 miliona eura. Odgovoran odnos prema državnom novcu i racionalno trošenje je način na koji treba da funkcionišu sve državne institucije a posebno one koje posluju sa gubitkom. Upravo to je bio motiv da putem zakona o slobodnom pristupu informacijama dodjemo do podataka o trošenju novca ovog društva.

Evo kako to u praksi izgleda :

09.09.2015 Građanska alijansa je poslala zahtjev za slobodan pristup informacijama gdje smo tražili da nam dostave kopiju ugovora vezanu za tv emisiju “Živa istina” .Plantaže u zakonom predvidjenom roku nam nisu odgovorili.

14.10.2015 Ulažemo žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijma.
03.03.2016. Dostavljamo urgenciju Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da odgovore po nasoj žalbi jer je prošlo već 5.mjeseci od dostavljanja žalbe.
12.05.2016. Agencija donosi Rješenje od kojih zahtijeva od Plantaža da nam dostave traženu informaciju. Plantaže ne odgovaraju ni po rjesenju Agencije za zaštitu ličnih podataka.
18.01. 2017. Dostavljamo Plantažama predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja da u roku od 5.dana od dana podnošenja predloga donesu rješenje kojim se usvaja naš zahtjev.
25.01.2017.Dostavljamo Predlog za sprovodjenje administrativnog izvršenja jer Plantaže se oglušuju i o ovaj predlog da postupe po Rješenju Agencije .
27.01.2017 Plantaže posle godinu i 3.mjeseca prvi put odgovaraju na naše dopise gdje kažu da zbog protoka roka nisu dužni da nam dostave ovu informaciju.
01.02.2017. GA se žali na ovu odluku Agenciji ali i istovremeno dostavlja novi zahtjev za pristup informaciji.
10.02.2017. Plantaze nam odgovaraju da nam ne dozvoljavaju pristup informciji na osnovu člana 16.zakona o slobodnom pristupu informacijama zbog štetnosti objelodavljivanja takve informacije.
16.02.2017 GA.podnosi novu zalbu Agenciji i trenutno čekamo odgovor.

Ovakvo uporno skrivanje informacija i nakon rješenja nadležnih institucija poput AZLP opravdava ozbiljnu sumnju da se radi o poslovnom angažmanu koji nije u interesu građana i javnog interesa, već pojedinacnih i privatnih. U ovakvoj situaciji i druga strana iz ugovornog odnosa, ima obavezu da se aktivno uključi u rješavanje dilema i sumnji, a to može uciniti vrlo jednostavno – jasnim objavljivanjem podataka i informacija koje se traže.

Plantaže su samo na ovom primjeru grubo prekršile Zakon o slobodnom pristupu informacijama i obavezujuću odluku drugostepenog organa po žalbi Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, a sve sa čvrstom namjerom da prikriju svoje poslovanje i tajno finansiranje. Javni interes je da građani znaju kako se upravlja njihovim dobrima, na šta se sve troši pa shodno tome GA će i u narednom periodu još više i upornije istrajati da dodje do informacija od Plantaža.

S poštovanjem,

Milan Radović, koordinator GA

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga