Unesite ključnu riječ

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, održana je Konferencija na temu “Pristupačnost i lica sa invaliditetom”. Organizatori Konferencije su NVO Građanska alijansa, Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA USVOJIO LISTU PRIORITETNIH PITANJA YIHR I CEDEM-A

Komitet za ljudska prava je usvojio veći dio preporuka koje su CEDEM i Inicijativa mladih za ljudska prava – članica Građanske alijanse, dostavili u decembru prošle godine, u vezi sa inicijalnim izvještajem Crne Gore o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.