Enter your keyword

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, održana je Konferencija na temu “Pristupačnost i lica sa invaliditetom”. Organizatori Konferencije su NVO Građanska alijansa, Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori.