Unesite ključnu riječ

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa (GA), zajedno sa Vladom Crne Gore, Institucijom Ombudsmana, Univerzitetom Crne Gore, Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizuje obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava.
Teme o kojima će se diskutovati su: Prijem Crne Gore u Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava; Pravo na restituciju; i Zaštita ljudskih prava u okviru zatvorskog sistema.

IZVJEŠTAVANJE ZA DRUGU GENERACIJU UNIVERZALNOG PERIODIČNOG PREGLEDA STANJA LJUDSKIH PRAVA (UPR) ZA CRNU GORU

Građanska alijansa (GA) još jednom podsjeća javnost zainteresovanu za problematiku ljudskih prava da je u toku proces izvještavanja za drugu generaciju Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) za Crnu Goru. NVO, akademska zajednica i zainteresovani pojedinci mogli su do 16. jula ove godine da dostave izvještaje dok se državni izvještaj priprema i moguće je da će već sledeće nedjelje biti usvojen na Vladi.

GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA II KVARTALNI IZVJEŠTAJ 2012. O STANJU LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

U izvjestaju se navodi da u drugom kvartalu 2012. godine nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava nije bio na zadovoljavajucem nivou. Oblasti u kojima su poštovanje i zaštita ljudskih prava i dalje na zabrinjavajucem nivou su neadekvatan proces suocavanja sa prošlošcu, tortura, pravo na pravicno sudenje, sloboda izrazavanja, okupljanja i udruzivanja, diskriminacija manjina, prava djeteta, polozaj raseljenih i interno-raseljenih lica i ekonomsko – socijalna prava i slobode.

SAOPŠTENJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Građanska alijansa je kroz dosadašnje djelovanje članica-osnivača Inicijative mladih za ljudska prava i NVO „35 mm“ realizovala brojne aktivnosti u posljednjih nekoliko godina u cilju postizanja većeg stepena poštovanja i zaštite ljudskih prava. Iskreno vjerujući da naše institucije mogu biti jače u borbi za ostvarivanje humanijeg društva smatramo da taj nivo još uvijek nije dostignut kako bi ovi dani bili povod za proslavu.