Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Aleksandra Dubak

Koordinatorka projekta

Aleksandra Dubak je iz Podgorice. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom studentskih dana, bila je aktivna članica ELSE, međunarodne organizacije studenata prava. Nakon toga, od 2018. godine započinje svoj radni angažman u Inicijativi mladih za ljudskih prava gdje radi u oblasti suočavanja sa prošlošću i rada sa mladima.

Od 2019. godine u NF Građanska alijansa započinje rad na projektu pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila i izbjeglicama, da bi nakon dvije godine radila kao koordinator istog projekta. Dio posla je podrazumijevao i obilazak i praćenje situacije na granicama, odnosno migrantske rute koja prolazi kroz Crnu Goru.

Od početka rada sa migrantima i izbjeglicama prati situaciju u vezi trgovine ljudima. Koordinirala je i regionalnim i nacionalnim projektima u oblasti ljudskih i manjinskih prava, prava mladih, prava izbjeglica i tražioca azila.

Asistirala je na projektima koji se tiču rada sudstva u Crnoj Gori, sprovođenja anketa među sudijama, monitoringa sudova u vezi poštovanja prava na pravično suđenje i tužilaštva.

Radila je na projektima koji se tiču upotrebe manjinskih jezika u službenoj upotrebi. Obavljala je monitoring medija o izvještavanju o procesu EU integracije, monitoring zatvorenih institucija gdje se nalaze lica lišena slobode i uslova u kojima borave, kao i monitoring skupštinskih odbora za ljudska prava i evropske integracije.

Autorka je i koautorka izvještaja koji se tiču upotrebe manjinskih jezika, pritvora migranata u Crnoj Gori, ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih, evropskih integracija i drugih.

Pohađala je Školu ljudskih prava, Školu poslovnog rukovođenja, Školu političkih studija kao i brojne seminare iz oblasti ljudskih prava i medija, obuke iz oblasti azila i migracija i dr.

Od 2021. godine, biva raspoređena na poziciji koordinatorke programa za ljudska prava i pravdu u Građanskoj alijansi.

Bila je članica radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 od septembra 2019. godine kao predstavnica NF „Građanska alijansa“ i Savjeta za vladavinu prava.

Tečno govori engleski jezik. Slobodno vrijeme voli da provodi šetajući primorskim gradovima. Voli putovanja. Udata je za Milenka sa kojim ima kćerku Miu.