Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Dr Maja Kostić-Mandić

Savjet GA

Dr Maja Kostić-Mandić redovni je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Rođena je 1969. godine u Podgorici. Diplomirala je u junu 1991. na Pravnom fakultetu u Podgorici (dobitnik je Studentske nagrade „19. decembar” 1988. i Nagrade Univerziteta Crne Gore kao student generacije Pravnog fakulteta 1990/91). Magistrirala je 1995. i doktorirala 2001. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti međunarodnog privatnog prava. Na Pravnom fakultetu u Podgorici prošla je izbor u sva zvanja: u zvanje asistenta izabrana je 1998, docenta – 2002, vanrednog profesora – 2007, a u zvanje redovnog profesora 2012. godine.

Najvažnija duža usavršavanja obavila je na Švajcarskom Institutu za uporedno pravo u Lozani, Koledžu Univerziteta London – UCL, Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, Maks Plank Institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (kao stipendista institucija i britanske vlade) i Međunarodnom univerzitetu Osaka u Japanu. Najznačajnije studijske boravke imala je na Džordžtaun univerzitetu u Vašingtonu, Univerzitetu Stenford u Kaliforniji, te Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

Osnovne oblasti naučnog rada su joj međunarodno privatno pravo, pravo zaštite životne sredine i međunarodne trgovinske arbitraže. Nastavu je izvodila i na Filološkom fakultetu i PMF-u – Odsjek Biologija, kao i na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Autor je većeg broja naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa međunarodnih konferencija u Švajcarskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Holandiji, Rusiji, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Radila je i na većem broju međunarodnih projekata (COWI, REC i Human European Consultancy za potrebe Evropske komisije, OSCE, GIZ, SNV, USAID), a bila je angažovana i na izradi novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore.

U jednom sazivu bila je poslanik u Skupštini Crne Gore (2006–2009) i član tri skupštinska odbora. Nalazi se na čelu Nacionalnog komiteta Međunarodne akademije za uporedno pravo, kao i na listi arbitara spoljnotrgovinskih arbitraža pri privrednim komorama Crne Gore, Srbije i Slovenije. Član je Odbora za pravne i političke nauke CANU. Potpredsjednik je Udruženja pravnika Crne Gore.

Dobitnik je priznanja Univerziteta Crne Gore za doprinos naučno-istraživačkom i stručnom radu za 2020. godinu na Pravnom fakultetu u Podgorici. Autor je ili koautor više monografija, udžbenika i priručnika objavljenih u zemlji i inostranstvu.