Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Edina Hasanaga Čobaj

Administrativna direktorica

Edina Hasanaga Čobaj rođena je u Ulcinju. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane Fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.

Nevladinu organizaciju Inicijativa mladih za ljudska prava osnovala je 2006. godine, gdje se kao izvršna direktorica već duže od 16 godina bavi praćenjem i dokumentovanjem kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori u različitim oblastima. Neke od njih uključuju politički motivisano nasilje, torturu od strane policije i zatvorskih službenika, diskriminaciju, pravo na pravično suđenje, govor mržnje, zatim vjerske slobode, manjinska prava, prava vjerskih zajednica, itd. Njen rad uključuje i projekte pružanja besplatne pravne pomoći i rad sa građanima.

Koordinisala je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, i jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori u posljednje skoro dvije decenije, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.

Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata. Jedno vrijeme radila je i sa djecom sa teškoćama u razvoju. Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima. Sa mladim političkim liderima, novinarima i NVO aktivistima radi na edukaciji o ljudskim pravima kroz Školu političkih studija.

Bila je članica Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora, kao i Savjeta za transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, bila je član lokalne Komisije za isplatu sredstava za lokalne NVO u Ulcinju. Osnivač je i član People to People International ogranka u Crnoj Gori.

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Pohađala je Rodne studije u organizaciji NVO Anima iz Kotora, Školu komunikacija u organizaciji Nansen dijalog centra, seminare i radionice o javnom zagovaranju u organizaciji USAID-a, te obuku o organizacionom razvoju u organizaciji Fondasa. Edina je završila i kurseve „Demokratija i ljudska prava“ i „Rešavanje konflikata i pomirenje“ u organizaciji Nansen dijalog centra, 2001.

Voli plivanje.

Sa suprugom Bernardom ima sina Dina i kćerku Eru.