Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Marija Risteska

Savjet GA

Marija Risteska je doktor političkih nauka. Osnivač je i izvršni direktor Centra za istraživanje i kreiranje politika, vodećeg analitičkog centra (eng. think tank) u Makedoniji, koji je dobio Japansku medalju za izvanredna istraživanja u razvoju 2016. godine i PASOS Think tank nagradu 2010. i 2013. godine.

Njen istraživački rad vezan je za oblasti reforme javne administracije, dobrog upravljanja, transfera politika i evropskih integracija. Podučavala je političke nauke na FON Univerzitetu i Njujork koledžu u Skoplju, a trenutno ima zvanje docenta na Univerzitetu Jugoistočne Evrope (SEEU) u Tetovu.

U Centru za istraživanje i kreiranje politika, Risteska je predvodila tim koji je doprinio sprovođenju četiri reforme javnog sektora u Makedoniji. Kreirala je sistem razvoja javnih politika Vlade Makedonije uz podršku Norveške, kao i sistem naknadne evaluacije politika uz podršku OEBS-a. Od 2006. godine sarađuje sa UN Women na rodno odgovornoj reformi budžeta kao istraživač, analitičar, trener i mentor vladinim i opštinskim zvaničnicima. Risteska je sada regionalna direktorica Gender Budget Watchdog mreže koja obuhvata 88 nevladinih organizacija iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, BiH i Moldavije. Pokrenula je regionalnu platformu otvorene vlade u šest zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, BiH, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, uz podršku EU. Od 2018. godine Risteska se fokusirala na prevenciju nasilnog ekstremizma radeći sa Hedyah Centrom za izvrsnost u borbi protiv terorizma i EU, što je dovelo do razvoja modela politike Prolaz za prevenciju: Mehanizam za upućivanje osoba podložnih radikalizaciji i reintegracija stranih boraca i članova njihovih porodica u zajednicu.

Dr Risteska je autor, koautor i kopriređivač više knjiga, udžbenika i publikacija. Kopredsjedavajuća je radne grupe za poglavlje 19 Nacionalne konvencije za evropske integracije i koordinatorka politike za EBRD Program Žene u biznisu Zapadnog Balkana. Učestvovala je i govorila na brojnim događajima na visokom nivou kao što je Raisina Dialogue: https://ioutu.be/7tH0G2jAG5M