Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Ekipi ynë

Marija Risteska

Këshilli i AQ

Marija Risteska është doktoreshë e shkencave politike. Ai është themelues dhe drejtor ekzekutiv i Qendrës për Kërkim dhe Krijim të Politikave, një institut udhëheqës në Maqedoni, i cili ka marrë Medaljen Japoneze për Kërkime të Shquara në Zhvillim në 2016 dhe Çmimin PASOS Think Tank në 2010 dhe 2013.

Puna e saj kërkimore lidhet me fushat e reformës së administratës publike, qeverisjes së mirë, transferimit të politikave dhe integrimit evropian. Ajo ka ligjëruar shkenca politike në Universitetin FON dhe Kolegjin Nju Jork në Shkup, ndërsa aktualisht mban pozitën e asistentit në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë.

Në Qendrën për Kërkim dhe Krijim të Politikave, Ristesca udhëhoqi një ekip që kontribuoi në zbatimin e katër reformave të sektorit publik në Maqedoni. Ajo krijoi sistemin e zhvillimit të politikave publike të Qeverisë së Maqedonisë me mbështetjen e Norvegjisë, si dhe sistemin e vlerësimit të mëvonshëm të politikave me mbështetjen e OSBE-së. Që nga viti 2006, ajo ka bashkëpunuar me UN Women për reformën e buxhetit të përgjegjshëm gjinor si hulumtuese, analiste, trajnuese dhe mentore për zyrtarët qeveritarë dhe komunalë. Risteska tani është drejtoresha rajonale e rrjetit Gender Budget Watchdog, i cili përfshin 88 organizata joqeveritare nga Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut, BiH dhe Moldavia. Ajo lançoi një platformë rajonale të qeverisjes së hapur në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi, me mbështetjen e BE-së. Që nga viti 2018, Ristesca është fokusuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm duke punuar me Qendrën Hedyah për Ekselencën kundër Terrorizmit dhe BE-në, gjë që çoi në zhvillimin e modelit të politikave Pasazhi për Parandalimin: Një mekanizëm për referimin e personave të cenueshëm ndaj radikalizimit dhe riintegrimi i luftëtarëve të huaj dhe anëtarëve të familjeve të tyre në komunitet.

Dr. Risteska është autor, bashkautor dhe bashkëredaktor i disa librave, teksteve shkollore dhe botimeve. Ajo është bashkëkryetare e grupit të punës për kapitullin 19 të Konventës Kombëtare për Integrimin Evropian dhe koordinatore e politikave për Programin e BERZH-it Gratë në Biznes në Ballkanin Perëndimor. Ajo ka marrë pjesë dhe ka folur në ngjarje të shumta të nivelit të lartë si Dialogu Raisina: https://ioutu.be/7tH0G2jAG5M