Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Princ Nikola Petrović Njegoš

Savjet GA

Princ Nikola Petrović Njegoš rođen je 7. jula 1944. godine u Francuskoj. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu 1971. na Akadamiji likovnih umjetnosti (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) u Parizu. Nakon toga radi kao samostalni arhitekta.

Osnovao je i vodio Cetinjski bijenale savremene umjetnosti od 1991. do 2002. godine. Nakon početka jugoslovenskih sukoba i poziva na mir koji je uputio prilikom prvog bombardovanja Dubrovnika, osnovao je i predsjedavao udruženjem Izbor (koje se bavilo pravnim zastupanjem žrtava diskriminacije po etničkom osnovu u bivšoj Jugoslaviji).

U istom periodu osnovao je i predsjedavao Udruženjem SEM (Solidarnost-Evropa-Crna Gora), koje je organizovalo nekoliko kampanja za humanitarnu pomoć u Crnoj Gori.

Skupština Crne Gore je 2011. godine usvojila Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, kojim je osnovana Fondacija Petrović Njegoš kojom predsjedava princ Nikola. Fondacija Petrović Njegoš svoje aktivnosti usmjerava na solidarnost, održivi razvoj, te valorizaciju kulturne baštine.

Dana 27. aprila 2017, Florense Mangin, šefica Uprave za kontinentalnu Evropu francuskog Ministarstva vanjskih poslova, odlikovala ga je nacionalnim ordenom Legije časti, najvišim francuskim odlikovanjem.