Enter your keyword

Nevladina fondacija Građanska alijansa, u partnerstvu sa nevladinom organizacijom LGBTIQ Socijalni Centar, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Upravom policije organizovala je u utorak i srijedu, 11. i 12. juna, tematske treninge o prihvatanju i zaštiti LGBTIQ osoba na lokalnom nivou. Treninzi su bili organizovani za službenike/ce Centra bezbjednosti Nikšić i tužioce/tužiteljke iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.

Ova aktivnost realizovana je u okviru projekta „Unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalnih samouprava“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Treninzima je prisustvovalo 11 službenika/ca Centra bezbjednosti Nikšić i troje tužilaca iz Osnovnog državnog tužilaštva. Nekoliko prisutnih je imalo ranija iskustva u radu na LGBTIQ slučajevima i pohađali su slične treninge u prošlosti, ali je većina konstatovala potrebu za redovnim, godišnjim održavanjem ovakvih aktivnosti za službenike/ce policije i tužioce.

Sam trening sastojao se iz tri tematske oblasti i omogućila je učesnicima/ama da se na razumljiv i neposredan način upoznaju sa LGBTIQ terminologijom, problemom nasilja nad LGBTIQ populacijom, društvenim mitovima i stereotipima i njihovoj ukorijenjenosti i rasprostranjenosti u manjim sredinama, kao i o institucionalnoj saradnji na unaprjeđenju bezbjednosti LGBTIQ zajednice. Pored navedenog, učesnici/e treninga su imali prilike da ostvare direktan kontakt i komunikaciju sa LGBTIQ osobama koje su bile žrtve nasilja i diskriminacije, te sa njima otvoreno razgovaraju o njihovim iskustvima i problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Predstavnici Opštine Nikšić se nisu odazvali pozivu da održe sastanak sa predstavnicima organizatora i razgovaraju o položaju LGBTIQ zajednice u Nikšiću.