Enter your keyword

Građanska alijansa izražava ozbiljnu zabrinutost zbog elemenata govora mržnje i etničkih tenzija koji se u posljednje vrijeme prepoznaju u javnom diskursu. Zbog toga pozivamo sve poslenike javne riječi da se uzdrže od svih izjava i „zapaljive retorike“ i tražimo da vlast hitno inicira dijalog po svim pitanjima koja opterećuju javnost u cilju smirivanja tenzija.

Podsjećamo da su ratovi 90-tih prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije započeli upravo zahuktavanjem vjerskih i nacionalnih tenzija, a što je sve vrlo brzo dovelo do oružanih sukoba, koji su za posljedicu imali ogroman broj žrtava, uništenu imovinu, ali i trajno narušene međususjedske odnose među narodima. Na žalost, zbog lošeg procesuiranja ratnih zločina ni jedna država nastala raspadom Jugoslavije nije radila na stvaranju garancija da se iste stvari ne ponove.

Danas posebno zabrinjava retorika u skupštinskim raspravama koja se radikalizuje. Takođe, vjerski lideri ne zaostaju, a što sve ukupno utiče na povećanje tenzija. Svi treba da uzmu u obzir moguće posledice „zapaljive retorike“ i da utiču na smirivanje tenzija. Naročito što zapaljiva retorika za posljedicu ima pojavu govora mržnje na društvenim mrežama a imajući iskustva iz 90-tih svi bi trebali da damo doprinos da se tenzije smiruju.

Apelujemo na sve poslenike javne riječi da se u svojim nastupima uzdržavaju od stavova koji produbljuju podjele i da pozivaju na toleranciju i dijalog, na nadležne državne institucije da hitno pokrenu dijalog o svim otvorenim pitanjima na stručnom nivou uz uključivanje svih zainteresovanih strana, a od online medija da zabrane i uklone sve komentare koji predstavljaju govor mržnje ili pozivanja na nasilje.

S poštovanjem,

Milan Radović, programski direktor GA