Enter your keyword

Interesovanje za takmičenje Potraga za ljudskim pravima pokazalo je 27 timova iz 18 srednjih škola iz 14 crnogorskih gradova. U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, koje organizuje Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, učestvovaće ukupno 81 učenik/ca i 27 nastavnika/ca u pomenutoj aktivnosti koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra.

Svi timovi, njih 27, koji su u propisanom roku predali prijave imaće priliku da čuju o ljudskim pravima u Crnoj Gori iz različitih oblasti: prava manjinskih naroda, osoba sa invaliditetom, LGBTIQ osoba, žena, zavisnika/ca, prava na zdravu životnu sredinu, o pomirenju i zabrani od mučenja, diskriminacije i slično.

Na današnjem sastanku, koji je organizovan povodom koordinacije takmičenja, osim predstavnika/ca Ombudsmana, EU Delegacije i Građanske alijanse, prisustvovali su i predstavnici/e organizacija i institucija koje će biti kontrolne tačke i koje će mladima predstaviti aktivnosti iz polja rada kojim se bave. U obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava učestvovaće i: Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, 4Life, Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Forum MNE, LGBT Forum Progres, Mladi Romi, Centar za ženska prava, Green home, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Savjet Evrope.

Potraga za ljudskim pravima je timska igra kojoj je cilj da se učesnici međusobno upoznaju, kao i da se upoznaju sa radom različitih organizacija i ljudskim pravima, te da zajedničkim trudom i pokazanim vještinama dođu do nagrade. Svrha pomenutog takmičenja je u: upoznavanju učesnika sa konceptom ljudskih prava te poštovanjem istih, njihovom međusobnom upoznavanju, kontaktu sa institucijama i organizacijama i njihovim poljima rada, razvijanju timskog rada i rješavanja zadataka, poboljšanju komunikacije i slično a sve kroz interaktivan i interesantan metod učenja.

Važno je istaći da je glavna nagrada putovanje u Berlin, kao i da će priliku za putovanje dobiti tri tima. Organizatori neće samo ocjenjivati znanje i umješnost u rješavanju zadataka, već i timski rad, poštovanje ljudskih prava i slično. U Berlinu će se učenje o ljudskim pravima nastaviti pa će nagrađeni/e imati priliku da posjete znamenita mjesta koja predstavljaju simbol ovog evropskog grada kada su u pitanju ljudska prava. Nakon povratka u Crnu Goru nagrađeni/e će imati zadatak da u svojim školama organizuju događaj na kome će predstaviti stečeno iskustvo i znanje i na taj način uključiti svoje vršnjake u promovisanje vrijednosti zajednice evropskih zemalja.

Delegacija Evropske unije u Podgorici, između ostalih, finansijski je podržala ovu aktivnost.