Enter your keyword

Na ovom sastanku članovi RG su u saradnji sa eksternim konsultantom radili na izradi statuta buduće međunarodne organizacije koja treba da se bavi regionalnim programima za mlade, kao i dokumentima koja će biti pripremljena u formi aneksa a koja definišu misiju, viziju, aktivnosti i finansiranje ove buduće organizacije. Tokom poslednjeg dana sastanka paralelno je organizovan i susret savjetnika premijera država povodom usaglašavanja oko pitanja sjedišta ove buduće organizacije oko kojeg nije postojao konsenzus do sada. Na ovom sastanku su se predstavnici vlada usaglasili i odlučeno da sjedište bude u Albaniji u Tirani. Finalna dokumenta biće pripremljena nakon poslednjeg sastanka koji će se u februaru održati u Beogradu kada se završava mandate radne grupe, nakon čega se očekuje finalno usaglašavanje vlada do narednog Samita o Zapadnom Balkanu koji će biti održan u Parizu.

Proces uspostavljanja Regionalne kancelarije za saradnju mladih otpočeo je nakon zvaničnog potpisivanja Zajedničke Deklaracije o uspostavljanju RYCO potpisane od strane vlada pomenutih šest država regiona 28. avgusta na Samitu o Zapadnom Balkanu u Beču, čime zvanično postaje dio Berlinskog procesa koji je inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel.

Rad RG fasilitira Francusko-njemačka kancelarija za saradnju mladih a dosadašnji rad Radne grupe pokazao je dobru saradnju predstavnika civilnog sektora i vlada.

Predstavnici Radne grupe iz Crne Gore su ispred Vlade, Krsto Vukadinović (Uprava za mlade i sport Crne Gore) i Edin Koljenović (civilni sektor).

U Podgorici,

Edin Koljenović
Koordinator programa GA