Enter your keyword

Izvještaj je komparativna studija o mogućnostima ambijenta za razvoj organizacija civilnog društva i za biznis sektor – široko definisano kao činjenje i nečinjenje država ili drugih aktera da promovišu određeni nedržavni sektor.

Specijalni izvjestilac naglašava da preduzeća uglavnom funkcionišu u boljem ambijentu, zato što države i drugi ključi akteri čine velike napore da kreiraju takav ambijent, dok komparativno čine manje napora da poboljšaju ambijent za razvoj organizacija civilnog sektora. Izvještaj prikazuje primjere različitih tretmana iz 50 država članica UNa.

Izvještaj je dostupan na šest zvaničnih jezika UNa na linku http://freeassembly.net/rapporteurreports/sectoral-equity/.