Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ZA POMOĆ LICIMA IZ UKRAJINE, GRAĐANSKA ALIJANSA OTVORILA JE NOVE KANCELARIJE/ ГРОМАДЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС ВІДКРИВ НОВІ ОФІСИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

Građanska alijansa (GA), uz podršku UNHCR-a od 2019. godine radi na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima azila, licima kojima je odobrena međunarodna zaštita, licima sa teritorije bivše Jugoslavije, licima u riziku od apatridije.

Громадянський альянс (ГА) за підтримки УВКБ ООН з 2019 року працює над наданням безкоштовної правової допомоги шукачам притулку, особам, яким надано міжнародний захист, особам з території  колишньої  Югославії, особам під ризиком безгромадянства.

Od marta mjeseca pomoć je dostupna i licima koja su došla u Crnu Goru zbog rata u Ukrajini. Pravni savjetnici GA pružaju besplatnu pravnu pomoć državljanima Ukrajine koji podnesu zahtjev za privremenu zaštitu u Crnoj Gori kao i onima kojima je odobrena privremena zaštita.

З березня допомога доступна і особам, які приїхали до Чорногорії через війну в Україні. Юридичні радники ГА надають безоплатну правову допомогу громадянам України, які звертаються з проханням про тимчасовий захист в Чорногорії, а також тим, хто отримав тимчасовий захист.

Besplatna pravna pomoć odnosi se na:

 • pomoć u podnošenju zahtjeva za privremenu zaštitu;
 • pomoć u podnošenju zahtjeva za JMBG;

ali i na ostvarivanje prava koja su regulisana Zakonom  o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, a to su:

 • boravak u Crnoj Gori;
 • primjeren smještaj, neophodna pomoć i osnovna sredstva za život;
 • zdravstvena zaštita;
 • osnovno i srednje obrazovanje;
 • informacije o pravima i obavezama;
 • rad;
 • spajanje porodice;
 • isprava;
 • pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu.

Безоплатна правова допомога передбачає:

 • допомога в подачі заяви на тимчасовий захист;
 • допомога в подачі заяви на отримання Унікального ідентифікаційного номера громадянина (JMBG)

і на здійснення прав, які регулюються Законом про міжнародний та тимчасовий захист іноземців, а саме:

 • перебування в Чорногорії;
 • належне житло, необхідна допомога та основні засоби для проживання;
 • медичний захист;
 • початкова та середня освіта;
 • інформація про права та обов’язки;
 • праця;
 • возз’єднання сім’ї;
 • документ;
 • право на подачу запита на міжнародний захист.

U cilju efikasnijeg pružanja pomoći licima iz Ukrajine, GA osim kancelarije koju ima u Podgorici, otvorila je i kancelarije u Baru i Herceg Novom, dok je jedna pravna savjetnica na raspolaganju u prostorijama Crvenog krsta u Budvi, Kotoru i Tivtu.

З метою більш ефективного надання допомоги  особам з України, ГА, крім офісу у Подгориці, також відкрила офіси в Барі і Герцег-Нові, а одна юридична радниця доступна в офісах Червоного Хреста у Будві, Которі, Тіваті.

Za više infromacija, možete kontaktirati kancelarije Građanske alijanse:

Для більшої інформації можете звернутись в офіси Громадянського альянсу:

Građanska alijansa – Podgorica Građanska alijansa – Bar Građanska alijansa – Herceg Novi
Studentska ulica 21a (lamela 9/5) Makedonska A1/2  Njegoševa 136
Tel: +382 69 122 050      Tel: +382 69 332 302 Tel: +382 69 066 593
Radno vrijeme: 8.00 – 16.00 Radno vrijeme: 8.00 – 16.00 Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

Громадянський альянс – Подгориця Громадянський альянс

Бар

Громадянський альянс  Герцег Нові
Studentska ulica 21a (lamela 9/5) Makedonska A1/2 Njegoševa 136
Teл: +382 69 122 050      Teл: +382 69 332 302 Teл: +382 69 066 593
Графік роботи: 8:00 – 16:00 Графік роботи:  8:00 – 16:00 Графік роботи: 8:00 – 16:00

Pravna savjetnica GA u Budvi angažovana je u prostorijama Crvenog krsta svim radnim danima od 8.00 do 16.00 na adresi Prva ulica 8, osim četvrtkom, kada je dostupna u Tivtu i Kotoru po sljedećem rasporedu:

Tivat – kancelarija Crvenog krsta, Zagrebačka bb, 069 066 553; od 10.00 do 12.00

Kotor – kancelarija Crvenog krsta, Škaljari bb, 069 066 553; od 12.30 do 14.30.

Юридична радниця ГА в Будві працює в приміщенні Червоного Хреста в усі робочі дні з 8:00 до 16:00   за адресою  Prva ulica 8, крім четверга, коли вона доступна в Тіваті та Которі за наступним графіком:

Тіват – офіс Червоного Хреста, Zagrebačka bb, 069 066 553; з 10.00 до 12.00

Котор – офіс Червоного Хреста, Škaljari bb, 069 066 553; з 12.30 до 14.30.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga