Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ZAJEDNIČKA AKCIJA PROTIV TORTURE: DOPRINOS IDENTIFIKACIJI I DOKUMENTOVANJU ZLOSTAVLJANJA

Ministarstvo pravde Crne Gore, Savjet za građansku kontrolu rada policije i nevladina fondacija “Građanska alijansa” zajednički su objavili prvo crnogorsko izdanje Priručnika za djelotvornu istragu i dokumentovanje torture i drugog svirepog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

“Priručnik za djelotvornu istragu i dokumentovanje torture i drugog svirepog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja”, poznat kao Istanbulski protokol, završen je 1999. godine i predstavlja priznati dokument Ujedinjenih nacija koji promoviše smjernice odgovornosti i obaveza za djelotvornu istragu i izvještavanje o navodima o postojanju mučenja i zlostavljanja.

Priručnik je zamišljen kaomeđunarodni vodič za procjenu osoba ugroženosti osobakoje tvrde da su bile podvrdgnute torturi ili zlostavljanju, kao i za istraživanje slučajeva navodne torture i podnošenje dokaza pravosudnim organima i drugim istražnim tijelima.

Priručnik je rezultat višegodišnjeg analitičkog i istraživačkog rada više od 75 forenzičkih naučnika, ljekara, psihologa, supervizora ljudskih prava i pravnika iz 40 organizacija i institucija, iz 15 različitih zemalja.

Priručnik se sastoji od uvoda, šest poglavlja i aneksa.

U uvodu se definiše tortura i ista prepoznaje kao velika briga međunarodne zajednice. “Tortura se tiče svih članova ljudske porodice zato jer ona dovodi u pitanje sâm smisao našeg postojanja i nade u svijetliju budućnost”. Priručnik predstavlja međunarodnu referentnu tačku i napisan je sa namjerom da “države osposobi da se uhvate u koštac sa jednim od najosnovnijih problema zaštite pojedinaca od torture – efikasnim dokumentovanjem”.

U prvom poglavlju se govori o relevatnim međunarodnim standardima, u drugom o relevantnim etičkim kodeksima, gdje se naročito govori o zdravstvenoj etici, dok je u trećem poglavlju detaljno predstavljena pravna istraga slučajeva torture. Četvrto poglavlje je posvećeno načelima razgovora za žrtvom torture. U petom poglavlju se govori o fizičkim dokazima torture a šesto poglavlje je posvećeno psihološkim dokazima torture.

U aneksima su navedeni principi djelotvorne istrage i dokumentovanja torture, dijagnostički testovi, anatomske šeme za dokumentovanje zlostavljanja i smjernice za medicinsku procjenu torture.

Ovom aktivnošću, Crna Gora potvrđuje svoje opredjeljenje da se kroz punu otvorenost i saradnju državnih institucija i civilnog društva može doprinijeti iskorijenjivanju svih oblika zlostavljanja i mučenja. Namjera je da se osnaži i podupre primjena načela i smjernica Istanbulskog protokola u Crnoj Gori kako bi se unaprijedilo dokumentovanje i istraga torture.

Istanbulski protokol ističe važnost uloge ljekara u procjeni fizičkih i psiholoških posljedica mučenja.

Zajednički predgovor crnogorskog izdanja potpisuju Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde, Milan Radović, programski direktor NVO “Građanska alijansa” i mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji je i urednik izdanja. Koordinator zajedničke inicijative protiv torture je doktor medicine Vladimir Dobričanin.

Izdavači su istakli da je poseban značaj ovog dokumenta u tome što polazi od činjenice da se nedostatak fizičkih, vidljivih dokaza na tijelu žrtve ne bi trebao tumačiti kao da se zlostavljanje nije ni dogodilo, već da se dužna pažnja treba posvetiti i odgovarajućim psihološkim ispitivanjima i procjenama, jer načini mučenja postaju sve prikriveniji i uz povećanu opreznost onih koji sprovode nasilje.

Objavljivanjem priručnika podržavaju se ukupni napori u crnogorskom društvu kod prevencije, sprječavanja i adekvatnog procesuiranja slučajeva torture i praktično se doprinosi svakodnevnom radu postupajućih ljekara i nastavku izgradnje povjerenja javnosti u zdravstveni, bezbjednosni i sistem krivično-pravne zaštite.

Priručnik će biti dostavljen zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, ljekarskim asocijacijama i udruženjima, sudijama, državnim tužiocima, Upravi za izvrsenje krivicnih sankcija, javnim bibliotekama, akademskim ustanovama, poslanicima Skupštine Crne Gore, organizacijama civilnog društva, političkim partijama i državnim institucijama.

Priručnik je dostupan na ovim linkovima:

http://www.mpa.gov.me/biblioteka/brosure

http://kontrolapolicije.me/sites/default/files/library/files/ISTANBULSKI%20PROTOKOL%20web.pdf

https://gamn.org/wp-content/uploads/2020/02/GA-ISTANBULSKI-PROTOKOL.pdf

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga