Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ZAJEDNIČKA IZJAVA UDRUŽENJA PRAVNIKA CRNE GORE I GRAĐANSKE ALIJANSE POVODOM RADNOG DOKUMENTA EK

Cijeneći sadržaj radnog dokumenta EK o stanju u oblasti vladavine prava (»non pejper«) Udruženje pravnika Crne Gore i Građanska alijansa, smatraju potrebnim da svi akteri, bez obzira da li dolaze iz sfere političkog života, pravosudja ili civilnog društva, prepoznaju dio svoje odgovornosti i tako eliminišu »slabe tačke« sistema, kako bi se proces EU integracija pomjerio iz stanja mirovanja i održala aktivna šansa crnogorskog društva da postane dio EU zajednice.

Udruženje pravnika i Građanska alijansa dokument Evropske komisije u formi »non pejper« vide kao odgovor EU na trajuću nefunkcionalnu demokratiju, trajuća v.d. stanja u većem broju institucija, »treće« mandate i niz »propuštenih šansi« da se ostvari vladavina prava.

Kao organizacije civilnog društva, cijenimo važnim da se Crna Gora uvaži preporuke iz dokumenta EK i ispuni jasno identifikovane zadatke iz pregovaračkog procesa sadržani u poglavlju 23. i tako se vratiti u proces »konsolidacije demokratije« Da bi ovi ciljevi bili ispunjeni, u prvom redu se moraju konsolidovati institucije u kojima traju v.d. stanja i povratiti povjerenje u pravosudni sistem. Tim prije što se neizbor čelnika ovih institucija više ne može pravdati »lošim ustavnim rješenjima« jer je prigovor Brisela nije u pravcu izmjene Ustava već u pravcu postizanja političke volje da se Ustav dosljedno sprovede.

Uslov da se prekine trajuća institucionalna nefunkcionalnosti, čiji su uzroci sadržani u samim institucijama i njihovom uočljivom manjku kapaciteta da same produkuju progres, ali i u funkcionisanju političkog/parlamentarnog sistema, je širi politički dogovor, koji traži promjenu političke kulture.

Civilno društvo, strukovne organizacije i građanske asocijacije takođe nose dio svoje odgovornosti u ukupnom naporu društva da se suprostavi endemskoj korupciji, kriminalu visokog nivoa, slabostima u funkcionisanju ključnih institucija za ostvarenje vladavine prava, pa su stoga Udruženje pravnika i aktivisti Građanske alijanse prihvatili da kroz Savjet za vladavinu prava ubuduće dodatno artikulišu svoje stavove o potrebi izgradnje Crne Gore na temeljima pravne države.

Zajednička izjava Udruženja i Alijanse rezultat je namjere da se snažnije identifikuju slabosti i integriše širi društveni potencijal u vodjenju javnih politika, kako bi se spriječilo da partitokratija, kleronacionalizam i monopoli svojm retrogradnošću povuku čitavu državu u pravcu suprotnom od definisanog procesa EU integracija.

Udruženje pravnika Crne Gore                           Građanska alijansa
Dr Branislav Radulović                                         Boris Raonić

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga