Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Završeno predavanje studentima o suđenju u razumnom roku

Juče smo se družili sa studentima humanističkih i pravnih nauka sa Univerziteta Donja Gorica, gdje je bivša predsjednica Upravnog suda, gospođa Branka Lakočević, u sklopu predavanja govorila o suđenju u razumnom roku.

Suđenje u razumnom roku je zagarantovano i nacionalnim i međunarodnim propisima, a naše zakonodavstvo ovu oblast uređuje Ustavom Crne Gore, Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Zakonom o ustavnom sudu, Zakonom o zaštitniku ljudskih prava itd. Osim ovih, građani svoje pravo mogu zaštititi i kroz potvrđene i objavljene međunarodne ugovore i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava jer su oni sastavni dio crnogorskog pravnog poretka i imaju prventstvo nad domaćim zakonodavstvom.

Ko ima pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku?

To pravo imaju stranka i umješač u građanskom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravnom sporu, okrivljeni i oštečeni u krivičnom postupku, ukoliko se postupci odnose na zaštitu njihovih prava u smislu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Studenti su upoznati i sa kontrolnim zahtjevom koji stranke u postupku mogu koristiti kao sredstvo za ubrzanje postupka koje treba da spriječi ili zaustavi kršenje prava, a podnosi se predsjedniku suda. Svoja prava stranke mogu ostvariti i putem ustavne žalbe i pritužbom crnogorskom Ombudsmanu.

Predavanje je sprovedeno u okviru projekta ,,Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori’’ koji Građanska alijansa sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, a koji kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga