Unesite ključnu riječ

Do sada je Uprava policije kao upravni organ imala pravo da po ovom Zakonu zabrani mirna okupljanja, što navodite a i dodajete da je Ustavom definisano da ima pravo da ih samo privremeno ograniči radi zaštite prava drugih prava iz više oblasti. Prema podacima Uprave policije ova institucija godišnje je zabranila i po nekoliko stotina mirnih okupljanja radnika, koji su tražili i po deset zaostalih plata, a nije ih privremeno ograničila (i tu odluku nije obrazložila i navela razloge opravdanosti ograničavanja ovog suštinskog prava u demokratiji) već ih je zabranilaiako su radnici podnijeli pravovremeno prijavu za održavanje istih.

Iako je ovo kršenje suštinskog ljudskog prava za demokratiju bilo i jedna od tema na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava u Podgorici i ako se konstantno već nekoliko godina vodi javna polemika i ukazuje na isto- čudi ovakav odgovor MUP-a na Rješenje Ustavnog suda. Kao i u Rješenju, tako i tokom javne debate su iznijeti brojni međunarodni standardi, na koje ste se i vi pozvali u odgovoru, ali ste ih čini se-pogrešno interpretirali. Okupljanja se upravo ograničavaju da budu mirna.

Brojni dokumenti garantuju ovo pravo: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 87. koja se odnosi na slobodu udruživanja i zaštitu prava na organizovanje, Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, Evropska socijalna povelja idr. Svi ovi dokumenti priznaju pravo mirnog okupljanja i definišu da se ne mogu postaviti nikakva ograničenja vršenja tog prava osim onih koja su nametnuta u skladu sa zakonom i koja su potrebna u demokratskom društvu. Da li je potreba Crne Gore, kao demokratske države, da zabranjuje mirna okupljanja radnika koji ne primaju plate? Nije, već je obaveza da istim omogući uslove da izraze svoj stav, čak i da ih na to ohrabri.

U odgovoru navodite: „Osporenim odredbama Zakona o javnim okupljanjima postiže se zaštita javnog interesa, koji je iznad interesa određenih grupa ili pojedinaca“ koji bi ostvarili pravo na mirna okupljanja. Pravo na mirno okupljanje je suštinsko pravo u demokratiji, ono je javni interes i kao takvo je prepoznato našim Ustavom i brojnim međunarodnim dokumentima koje ste i vi citirali. Na žalost, osporenim odredbama pravo određenih interesa grupa i pojedinaca do sada je imalo zaštitu nad ovim suštinskim javnim interesom a to je pravo na mirno okupljanje. Ovo je klasična zamjena teza i ona ide u prilog i zaštitu grupa i pojedinaca na vlasti a suprotna je interesu građana.

Iznenađeni smo ovakvim stavovima i ocjenama. Zato vas molimo da pogledate odluke Suda u Strazburu (Udruženje građana Radko i Paunovski protiv Makedonije, Hrišćanska demokratska narodna partija protiv Moldavije, Stankov i Ujedinjena makedonska organizacija Iliden protiv Bugarske i dr.) i očekujemo da ćete nakon toga prihvatiti ovu odluku Ustavnog suda, prije svega zbog interesa građana. Smatratmo da Vam i lično ne pripada da branite rigidna rješenja, koja ne postoje ni u jednoj demokratskoj državi svijeta.

S poštovanjem,

Milan Radović 
Koordinator programa ljudskih prava