Unesite ključnu riječ

Najprije želimo da čestitamo Dan novinara svim novinarima i medijima u Crnoj Gori, iako ovaj dan dočekujemo u ne baš povoljnom ambijentu vezanom za slobodu medija i položaj novinara u Crnoj Gori. Nažalost, Crna Gora u ovoj oblasti još uvijek ne ostvaruje napredak, na šta i ukazuje Izvještaj Evropske komisije za 2020. Možemo krenuti od najskorijih događaja kada su vršena hapšenja urednika portala zbog sadržaja koja su postavljali, a naravno tu su i slučajevi ubistva i napada na novinare, koji još uvijek nijesu riješeni.

Pored toga, tu su i dalje prisutni, politički i jaki vlasnički uticaji na rad medija, teška ekonomska situacija za rad medija, neprihvatljivo loš položaj novinara, manjak samoregulacije, a tu je i pojava sve više medija koji su spremni na širenje lažnih vijesti.

Tako imamo situaciju da rijetko koji novinari imaju priliku i mogućnost da objektivno izvještavaju, već da bi zadržali svoje radno mjesto, moraju svoj novinarski rad prilagoditi interesima vlasnika medija koji diktiraju uređivačku politiku u cilju ostvarivanja određenih političkih interesa. Oni koji se i trude da izađu iz tog obrasca, često završe sa posljedicama, kao na primjer otpuštanjem.

Čini nam se više nego ikad izražena je polarizacija medija, gdje dolazimo do utiska da nema puno nepristrasnosti i objektivnosti u izvještavanjima i jednih i drugih, a tome svakako nema mjesta u jednom demokratskom društvu koje težimo da izgradimo.

Ukoliko želimo da se položaj novinara u Crnoj Gopravi i da unaprijedimo slobodu medija, koja je osnov svakog demokratskog društva, moramo svi – mediji, novinari, nadležni organi i civilni sektor – raditi na tome da novinari budu prije svega čuvari interesa građana, a ne vlasnika medija za koje rade.

Amina Murić, zamjenica izvršnog direktora