Enter your keyword

Zadovoljstvo nam je da smo na Konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture i jezika Roma i Egipćana, koji smo objavili u okviru projekta „Promocija kulture i jezika Roma“, dobili čak 25 prijava. U narednom periodu naša Komisija će pregledati prijave, te izabrati pobjednički prilog/priču, kao i dobitnike druge i treće nagrade. Zahvaljemo se svima na interesovanju.