Enter your keyword

Komisija je izabrala kandidate koji su ušli u uži krug a nakon obavljenih intervjua i konsultacija i formirala listu nove generacije sa kojom ćemo proći ovogodišnji program.

Ovu generaciju čini 20 učesnika, među kojima značajan broj političkih funkcionera parlamentarnih partija, predstavnika izvršne, zakonodavne vlasti, civilnog sektora kao i urednika i novinara gotovo svih crnogorskih medija.

Finalnu listu polaznika možete pogledati OVDJE.