Enter your keyword

Projekat je finansiran od ambasade Australije u Beogradu.

Cilj projekta je poboljšanje vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga.

Projektom se takođe želi poboljšati način izvještavanja medija o pomenutim grupama i inicirati javni dijalog o uključivanju ovih grupa u društvo, te podići svijesti o njihovim pravima. Aktivnosti predviđene projektom su: ciljani monitoring medija u vezi sa izvještavanjem o marginalizovanim grupama; izgradnja kapaciteta članova pomenutih grupa za građansko novinarstvo; javna kampanja koja će pokrenuti dijalog o temama koje se tiču svake od identifikovanih grupa kroz pružanje njihove perspektive kao polazne tačke.

Prednost učešća u Školi građanskog novinarstva imaju predstavnici/e civilnih organizacija i članovi/ce pomenutih grupa. Zainteresovani/e za Školu građanskog novinarstva treba da, najkasnije do 4. februara 2018. godine, pošalju biografije na mejl 35mmproduction@gmail.com. Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona na broj +382 67 788 118.