Enter your keyword

Građanska alijansa čestita Svjetski dan Roma svim građanima Crne Gore pripadnicima romske nacionalne zajednice.
Međutim, Građanska alijansa upozorava da je položaj Roma i dalje težak, naročito u periodu kada su svi građani, pa i pripadnici romske nacionalne zajednice, suočeni sa posljedicama ekonomske krize, padom standarda i visokim stepenom siromaštva.

Iz tog razloga, državne institucije, civilni sektor i svi odgovorni akteri društvene scene moraju učiniti sve da se predrasude prilikom školovanja, zapošljavanja, korišćenja zdravstvene zaštite i rješavanja stambenih problema eliminišu, kako bi se pipadnici romske populacije osjetili kao punopravni građani Crne Gore.