Enter your keyword

U okviru ovog projekta GA je organizovala radionice sa tri ranjive kategorije unutar Romske zajednice, i to sa mladim Romkinjama, Romima sa završenom srednjom školom i Romima koji su na izdržavanju kratkih zatvorskih kazni. Rad na radionicama podrazumijevao je podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Radionice su trajale pet mjeseci a za grupu sa završenom srednjom školom tri mjeseca.

Na seminaru koji je održan 30. i 31. maja u Podgorici, smo osim svečanog uručenja diploma predstavili i dokumentarni film “Romi: Neke sretne priče”, koji je Građanska alijansa realizovala u režiji Nikole Vukčevića.

zaposljavanje-roma2

Projekat je podržala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.