Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

GRAĐANSKA ALIJANSA DODIJELILA UGOVORE NVO ORGANIZACIJAMA U OKVIRU SUBGRANTING ŠEME

Građanska alijansa je danas dodijelila ugovore NVO organizacijama koje su dobile finansijska sredstva u sklopu našeg subgranting programa, a u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i kofinansiran od Ministarstva javne uprave, a realizuje se u saradnji sa partnerima Beogradskim centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika.

Konkurs je bio otvoren od 15. maja do 3. jula, a ukupno je pristiglo 20 projektnih aplikacija, od kojih su njih šest dobile finansijska sredstva u iznosu od 5000 do 7000 eura.

Pres konferenciju je otvorila projektna menadžerka Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ana
Mariguesa Lorentzen, koja je u svom uvodnom govoru istakla važnost civilnog društva u procesu demokratizacije i zaštite ljudskih prava. Ona je naglasila da su ljudska prava i vladavina prava temeljne vrijednosti EU i ključni faktori u pregovaračkom procesu za pristupanje Crne Gore EU. Dodala je da je podrška civilnom društvu dio šireg napora EU da pomogne Crnoj Gori u dostizanju evropskih standarda i da rade zajedno sa nacionalnim vlastima i civilnim društvom kako bi stvorili bolje uslove za građane Crne Gore i pružili podršku u procesu evropskih integracija, uz nadu da će ova saradnja donijeti stvarne koristi crnogorskom društvu i njegovim građanima.

Programski direktor Građanske alijanse, Milan Radović, predstavio je detalje projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” koji je pokrenut s ciljem da doprinese demokratizaciji, jačanju vladavine prava i zaštiti ljudskih prava, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa, u skladu sa procesom pristupanja EU.

Ukupan budžet podijeljen u okviru poziva iznosi 35 000 eura, a NVO organizacije koje su dobile finansijsku podršku su:

  1. Euromost – Projektom “Kroz edukaciju do većih prava osuđenih lica” će organizovati informativne radionice za osuđena lica i službenike ZIKS-a u Bijelom Polju. Cilj je unaprijediti uslove u zatvoru i informisati osuđene o njihovim pravima.
  2. Akcija za socijalnu pravdu – Projekat “Ka većoj vidljivosti u određivanjima pritvora na lokalnom nivou” će povećati transparentnost odluka o pritvoru na lokalnom nivou i osnažiti svijest javnosti o toj temi kroz novinarske istraživačke priče.
  3. MADOP – Projekat “Iza kamere, ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika” usmjerava se na podizanje svijesti o psihosocijalnim rizicima i izazovima sa kojima se suočavaju novinari u Crnoj Gori.
  4. Monte Lingva – Njihov projekat “Razumno je da znam” radi na jačanju kapaciteta mladih pripravnika i studenata o osnovnim ljudskim pravima, posebno pravu na suđenje u razumnom roku.
  5. Udruženje za podršku Roma i Egipćana – Njihov projekat “Status romsko-egipćanske populacije u Beranama” će promovisati i zaštititi ljudska prava romske i egipćanske populacije u Beranama kroz saradnju sa lokalnom samoupravom.
  6. ZINAK – Projekat “Jačanjem kapaciteta i informisanjem do ostvarivanja prava na zdravu životnu sredinu” će se fokusirati na povećanje učešća građana u procesima odlučivanja u oblasti zaštite životne sredine.

Svim organizacijama koje su dobile podršku želimo mnogo uspjeha u sprovođenju svojih projekata i ostvarivanju pozitivnih društvenih promjena u Crnoj Gori.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga