Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

GRAĐANSKA ALIJANSA – ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU U IMPLEMENTACIJI ROMACTED II PROGRAMA U KAMPU KONIK

Građanska alijansa je od sredine novembra 2021. godine organizacija za podršku Savjetu Evrope u sprovođenju ROMACTED II programa u Kampu Konik u Podgorici.

ROMACTED II je zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope koji se sprovodi na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Usmjeren je ka poboljšanju integracije romske populacije u lokalnim zajednicama, kroz pojačano učešće u kreiranju lokalnih politika i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED pomaže lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mjere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljošavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.

U Podgorici se aktivnosti u okviru ROMACTED programa realizuju u Kampu Konik, gdje živi najveći dio romske i egipćanske populacije. Za potrebe odgovora na specifičnosti Kampa Konik i potreba zajednice, ROMACTED metodologija je adaptirana. Tako će fokus djelovanja biti na unaprjeđenju stanovanja, kroz rad sa zajednicom na odgovornijem održavanju stanova koje koriste i zajedničkih prostorija. Pored navedenog, fokus djelovanje će biti i rad sa mladima i sa ženama, kako bi se na adekvatan način odgovorilo na njihove potrebe. Kroz aktivnosti će se težiti da se obezbijedi zbližavanje romske i većinske populacije, što će biti obezbijeđeno kroz organizovanje zajedničkih akcija i inicijativa.

Za potrebe odgovora na programske zadatke, Građanska alijanska je angažovala fasilitatora iz romske zajednice koji će svakodnevno biti u kontaktu sa njenim članovima i truditi se da u saradnji sa nadležnim institucijama radi na rješavanju njihovih problema. Glavni partner na implementaciji programa jeste Glavni grad – Sekretarija za socijalno staranje, a bliska saradnja je uspostavljena i sa Kancelarijom za Rome i Egipćane, Agencijom za stanovanje, kao i sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Planirana je saradnja i sa drugim relevantnim institucijama na lokalnom nivou.

Do sada je održano više sastanaka sa predstavnicima zgrada u kampu Konik, kako bi se predstavio projekat, dogovorio način saradnje i identifikovali problemi. Održani su sastanci i sa partnerima, kako bi se adresirali navedeni problemi. U narednom periodu će biti organizovano upoznavanje stanara sa njihovim pravima i obavezama koje će definisati novi ugovori o korišćenju stanova. Biće organizovana i posjeta svim porodicama, kako bi se napravio izvještaj o načinu održavanja stanova i kako bi se napravila analiza stanja, na osnovu koje će se dalje djelovati. Kad su mladi u pitanju, napravljen je plan edukativnih radionica i ostalih aktivnosti kojima će se raditi na jačanju njihovih kapaciteta da odgovore na izazove sa kojima se suočavaju, i kroz koje će se aktivniji družiti sa svojim vršnjacima iz većinske zajednice. Sa ženama su planirana predavanja koja se prvenstveno odnose na zdravstvena pitanja, kao i druge teme od značaja za njih i njihove porodice. Biće organizovane i radionice izrade dekupaža i druge aktivnosti za koje pokažu interesovanje.

ROMACTED program u Kampu Konik će se implementirati do sredine novembra 2023. godine.
____________________
Više o ROMACTED-u možete pročitati na web stranici programa: www.coe-romacted.org

____________________

[1] Pored Glavnog Grada Podgorica, Savjet Evrope je u Crnoj Gori potpisao Memorandum o saradnji na implementaciji ROMACTED programa i sa partnerskim opštinama: Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Nikšić, Tivat i Ulcinj. U ovim opštinama je organizacija za podršku NVO Mladi Romi.

___________

Stavovi izraženi u ovom saopštenju ne odražavaju zvanično mišljenje Evropske unije i Savjeta Evrope.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga