Enter your keyword

Građanska alijansa objavljuje konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana.

Poziv je namijenjen svim novinarima i novinarkama koji rade u Crnoj Gori za priloge i tekstove objavljene u medijima registrovanim u Crnoj Gori.

Zainteresovani novinari i novinarke objavljene novinarske priloge i tekstove mogu dostaviti Građanskoj alijansi na email adresu office@gamn.org, sa naznakom “Za konkurs”. Novinarski prilozi i tekstovi treba da budu objavljeni u periodu od dana otvaranja konkursa do 07. marta 2023. godine do 15h.

Za najbolje novinarske priloge i tekstove o kulturi, tradiciji i običajima Roma, njihovim pravima, uspjesima pojedinaca iz ove zajednice kao pozitivnim primjerima, dobrim primjerima suživota sa pripadnicima drugih naroda u Crnoj Gori, te istraživački radovi u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i liječenja predviđena je nagrada za tri najbolja teksta.

Fond za nagrade je podijeljen na sljedeći način:

  • Nagrada za prvo mjesto: 500,00 eura
  • Nagrada za drugo mjesto: 300,00 eura
  • Nagrada za treće mjesto: 200,00 eura

Rok za podnošenje prijava je 07. mart 2023. godine do 15h, a Komisija će svoju odluku o najbolje rangiranim pričama objaviti do 20. marta 2023. godine.

Obrazac za prijavu na konkurs koji se dostavlja uz novinarsku priču možete preuzeti OVDJE.

Dodjela nagrada za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture i jezika Roma i Egipćana je aktivnost u okviru projekta „Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije“ koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje  manjinskih prava.