Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

GRAĐANSKA ALIJANSA RASPISUJE KONKURS PODRŠKE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CRNOJ GORI

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim procesom. Specifični ciljevi konkursa su jačanje vladavine prava i dobrog upravljanja u Crnoj Gori, kao i promovisanje i zaštita ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na ranjive i marginalizovane grupe. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Aktivnosti koje će se finansirati u okviru konkursa uključuju zagovaranje i lobiranje radi podsticanja zakonskih reformi i uticaja na kreiranje javnih politika, dokumentovanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava, monitoring rada sudova u slučajevima torture i pravde, podršku prikupljanju statističkih i istraživačkih podataka, kampanje za podizanje svijesti o specifičnim pitanjima demokratije i ljudskih prava, podršku organizacijama civilnog društva u promovisanju odgovornosti i transparentnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, te međusobnu saradnju i dijalog između građanskih i političkih aktera.

Konkurs raspoređuje 35,000 eura EUR za organizacije civilnog društva na lokalnom nivou koje se bave vladavinom prava i promocijom i zaštitom ljudskih prava. Posebna pažnja biće posvećena organizacijama koji predlažu implementaciju projekata u manje razvijenim područjima, kao što su sjever Crne Gore i ostala manje razvijena područja, odnosno mjesta izvan Podgorice.

Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru konkursa kreće se od 5,000 do 7,000 eura.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalne organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, koje ispunjavaju kriterijume da su pravna lica, neprofitnog tipa, da su registrovane u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta te da da nijesu imali godišnji budžet veći od 35.000 EUR.

Svaka organizacija može učestvovati na konkursu samo jednom, ili kao podnosilac prijedloga ili kao partner, a naročito se ohrabruju partnerski projekti.

Sredstva će se dodjeljivati za projekte koji traju najmanje pet a najviše sedam mjeseci.

Prijedloge projekata i ostale konkursom zahtijevane dokumente u štampanoj verziji slati isključivo poštom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Za konkurs „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori ” – na adresu: Građanska Alijansa (GA), Petra Dedića 26/a, Stari Aerodrom, 81000 Podgorica. Elektronsku verziju slati isključivo na email [email protected]. Obje verzije (elektronska i štampana) se dostavljaju najkasnije do 3. jula 2023. do 15.00h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na [email protected], najkasnije 21 dan prije isteka roka za prijavu, odnosno do 13. juna, pri čemu naziv mail-a mora nositi naziv “Konkurs – Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori ”.

Vodič za podnosioce predloga projekta, aplikacioni formular i formu budžeta možete pronaći OVDJE.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

GA YIHR
U znak sjećanja na žrtve ratnog zločina Deportacije
Milan Radovic
Crnogorski zvaničnici odluke o rezoluciji o Srebrenici treba da donose vođeni isključivo interesima naše zemlje
pogled-naprijed-korica-mne-(17x20) (1)
Objavljena publikacija: „18 godina nezavisnosti – pogled naprijed. Putokaz ka EU napretku“
0-02-05-82fcb38dbc86d3b6dcd0592e124af359f12beb831bdea866115ef06b11fae27c_871df1301ba2fb2d
Kulturna posjeta pljevaljskih srednjoškolaca Ulcinju i Kulturno veče o toleranciji
0-02-05-304947f763e4ed3559d68125120356ea5e620eecd9b513342b69134ec4140a7f_41da7064b360bf57
ODRŽAN PRVI MODUL TRENINGA ZA LOKALNE ODBORNICE

Pretraga