Enter your keyword

Zadovoljstvo nam je da objavimo rezultate Konkursa za dodjelu nagrada za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana. Kunkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana koji žive u opštinama Bar, Ulcinj, Berane, Bijelo Polje, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, Andrijevica, Gusinje, Petnjica i Plav je objavljen  28. aprila 2023. godine.

Na Konkurs je pristiglo nekoliko prijava i ovim putem želimo da se zahvalimo svim zainteresovanim novinarima koji su svojim objavljenim pričama doprinijeli promociji romske kulture, ali i njihovoj integraciji i smanjenju stigmatizacije.

Komisija za evaluaciju nije imala lak zadatak zbog kvaliteta i raznovrsnosti priča u pogledu pokrivenosti tema. Ono čime su se novinari dominantno bavili u podnešenim pričama su kultura, jezik i tradicija Roma i Egipćana, njihova socio-ekonomska situacija, te primjeri uspješnih pojedinaca i pozitivnih praksi. Od podnešenih priča, Komisija za evaluaciju je izabrala one najbolje.

Dobitnici nagrada za najbolju istraživačku priču su sljedeći:

–          I nagradu u iznosu od 700,00 eura osvojila je kandidatkinja Aleksandra Jovančević za emisiju/priču „Zašto je Romkinja Irijana Rizvanović odlučila da studira baš engleski jezik” objavljenu na portalu RTCG 30. maja 2023. godine sa osvojena 42 boda.

–          II nagradu u iznosu od 500,00 eura osvojila je kandidatkinja Dragana Šćepanović za emisiju/priču U “mušku sobu” ide se po pravdu: Vijeća i danas rješavaju konflikte u romskoj i egipćanskoj zajednici objavljenu na portalu i štampanom izdanju ND Vijesti 28. maja 2023. godine, sa osvojenih 40 bodova.

–          III nagradu od 300,00 eura kandidatkinja Nada Đurđevac za emisiju/priču „Đak jednom došao u školu i završio razred” objavljenu na portalu Pobjede 24.maja 2023. godine, sa osvojenih 39 bodova.

Građanska alijansa će organizovati svečanu dodjelu nagrada, o čemu će novinari i javnost biti blagovremeno obaviješteni.

Čestitamo nagrađenim učesnicima konkursa i zahvaljujemo se svim novinarima na zainteresovanosti.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Inkluzijom do boljeg položaja romske i egipćanske manjine u Baru i Ulcinju“ finansiranog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.