Unesite ključnu riječ

U Društvenom centru u Kampu Konik danas smo organizovali radionicu prve pomoći za predstavnike stambenih zgrada, koju je održao instruktor prve pomoći Crvenog krsta Crne Gore. Obuka je organizovana u sklopu zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope ROMACTED, na čijoj smo implementaciji u Kampu Konik organizacija za podršku, a u saradnji sa Glavnim gradom – Kancelarijom za Rome i Egipćane, koji su naši partneri u ROMACTED programu.

Kako su naše aktivnosti u Kampu Konik usmjerene na rad sa romskom i egipćanskom zajednicom i saradnju sa nadležnim institucijama, kako bi održavanje stambenih objekata i ukupni uslovi života bili bolji i kvalitetniji, tako je jedan od segmenata djelovanja vezan za sigurnost. Zato su stečena znanja i vještine iz oblasti prve pomoći veoma značajne, jer su učesnici radionice dobili informacije kako da reaguju u situacijama koje se mogu desiti u svakodnevnom životu kada je potrebno da pruže pomoć, a nekad možda i spasu život, članovima svoje porodice i komšijama. Neke od tema su bile: reagovanje u slučaju gubitka svijesti, pružanje kardio-pulmunalne reanimacije, opekotine, krvarenja, ujed zmije, udar struje i slično. Radionica je bila veoma zanimljiva i interaktivna, a oni najzainteresovaniji će imati priliku da pohađaju obuku na ovu temu u septembru.

Zahvaljujemo se Crvenom krstu Crne Gore i koordinatoru Igoru Jokanoviću na lijepoj saradnji.