Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

IZLAZ IZ VD STANJA DA BUDE PRIORITET – INTERESI GRAĐANA DA BUDU IZNAD PARTIJSKIH

Dan crnogorskog sudstva Crna Gora dočekuje sa mnoštvom nagomilanih problema u ovoj grani vlasti, koja iziskuju brzo i efikasno rješavanje, jer naša država više ne može sebi dozvoliti odlaganje ovog krucijalnog pitanja. Da u cronogorskom pravosuđu ne funkcioniše sve kako treba, navodi i Evropska komisija u ovogodišnjem izvještaju za Crnu Goru, a svoje primjedbe iznijela je i organizacija GRECO kroz svoje izvještaje.

U zemlji gdje nema nezavisnog sudstva, brojne slobode i prava građana su ugrožene, a vladavina prava ne može biti na nivou koji jedna demokratska država zahtijeva. Zbog tako lošeg stanja najviše trpe građani i to u dijelu koji se odnosi na pravnu sigurnost i dužinu trajanja postupaka pred sudovima. Ovim se povećavaju troškovi sudskih postupaka, što dodatno obeshrabruje građane u ionako lošoj ekonomskoj situaciji da svoja prava traže i ostvaruju putem naših sudskih organa. Ako tome dodamo da se brojne presude ne izvršavaju od strane državnih organa, onda je situacija dodatno pogoršana. Tim prije što od pravovremene i efikasne reforme pravosuđa u cjelini zavisi i dinamika našeg puta ka članstvu u Evropskoj uniji.

Zato na današnji dan podsjećamo nadležne institucije i organe da moraju dati doprinos ka povećavanju odgovornosti nosioca sudijskih funkcija, njihovoj nezavisnosti, kao i na smanjenju političkog uticaja na rad Sudskog savjeta, čime će se unaprijediti efikasnost sudstva, ali i povećati zadovoljstvo i povjerenje građana u sudski sistem. Dodatna prepreka je i činjenica da je veliki dio rukovodilaca sudova u Crnoj Gori u ovom trenutku u VD stanju, počevši od predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, pa sve do predsjednika nižih sudova. Uz to, u prethodnom periodu Sudski savjet je konstatovao prestanak funkcija jednom broju sudija, tako da sudovi funkcionišu u krnjem sastavu. Ni sami Sudski savjet ne funkcioniše u punom sastavu i negativni efekti takvog rada su se mogli vidjeti u nepostupanju Komisije za etički kodeks zbog konstatovanja prestanka sudijske funkcije jedne članice pomenute komisije, zbog čega ne postoje zakonski uslovi za rad Komisije do izbora člana iz reda sudija.

Broj predmeta u sudovima je sve veći, a od sudija se očekuje da u razumnom roku i kvalitetno odgovore na sve izazove koji se pred njih stavljaju, što i za njih stvara dodatni pritisak. Ovakvo blokirano stanje pravosuđa je, prije svega, posljedica nepostojanja političkog dijaloga, te pozivamo sve političke aktere da stave građanske interese ispred partijskih, sjednu za isti sto, izvedu crnogorsko pravosuđe iz VD stanja, a Crnu Goru korak bliže ulasku u Evropsku uniju.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga