Enter your keyword

Građani svoje probleme prijavljuju telefonskim putem, mejlom i na društvenim mrežama. Emisija je fokusirana na rješavanje problema sa kojima se građani svakodnevno susrijeću. Urednica emisije i nakon emitovanja priče ostaje u kontaktu sa građanima i prati dalji razvoj situacije.