Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE MONITORA/KI ZA PRAĆENJE ROČIŠTA

Građanska alijansa raspisuje konkurs za angažovanje pet monitora/ki za praćenje ročišta u osnovnim sudovima u više crnogorskih gradova, a u sklopu projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori”.

NVO Građanska alijansa u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava iz Beograda i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, realizuje projekat “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” – EuropeAid/173687/DD/ACT/ME uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Projekat traje ukupno 20 mjeseci, sa početkom od 09.01.2023. pa do 09.09.2024. godine.

Opis projektnih aktivnosti:

  • Dva su osnovna stuba na kojima se projekat zasniva, a to su vladavina prava i zaštita ljudskih prava. Efikasnost ovih stubova biće zasnovana na uspješnoj implementaciji relevantnih ključnih aktivnosti koje su izrađene da bi se ovaj projekat uspješno implementirao. Imajući to u vidu, ključne aktivnosti koje će se realizovati uključuju sljedeće:Povećana transparentnost i efikasnost pravosuđa i policije, nivoa pravde i zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, posebno slučajeva pritvorenih lica i osuđenih lica kao ugroženih grupa
  • Povećani kapaciteti aktera na prevenciji nekažnjivosti, zaštiti od torture, pravosuđu i zaštiti ljudskih prava pritvorenih lica i zatvorenika
  • Povećani kapaciteti lokalnih OCD-a u promovisanju ljudskih prava i dobrog upravljanja na lokalnom nivou, i
  • Unaprijeđen javni dijalog i svijest građana o pravosuđu, pravdi i zaštiti prava ugroženih grupa, sa fokusom na torturu. 

Potrebno: Pet monitora/ki suđenja

Period: 12 mjeseci

Sudovi koji će biti praćeni: Osnovni sudovi u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Nikšiću, Plavu, Pljevljima, Podgorici, Rožajama, Ulcinju i Žabljaku.

Opis aktivnosti monitora/ki: Monitori/ke će pratiti rad osnovnih sudova u krivičnim postupcima tokom 12 mjeseci, a na kraju projekta će ukupno 100 ročišta biti ispraćeno od strane svih pet monitora/ki, shodno unaprijed pripremljenoj metodologiji i u skladu sa instrukcijama Građanske alijanse. Posebna pažnja u ovom dijelu biće posvećena slučajevima besplatne pravne pomoći koju pruža država, a naročito ćemo se osvrnuti na one postupke koji se tiču slučajeva torture i ozbiljnog narušavanja osnovnih ljudskih prava.

Monitori/ke će praviti pojedinačne izvještaje nakon svakog ročišta, koji će se dalje koristiti za pravljenje izvještaja.

Potrebne kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema – diplomirani pravnik/ca
  • Prethodno iskustvo u sličnim aktivnostima će se smatrati prednošću

Rok za prijavu: 13. februar 2023.

Planirani početak rada monitora: 20. februar 2023.

Način prijavljivanja: CV dostaviti na email: [email protected]

Kontakt telefon: Tel: +382 20 513 687

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

viber_image_2024-02-28_14-54-33-035
Novinarski životni vijek u sjenci rizika
Cover
Završeno predavanje studentima o suđenju u razumnom roku
gamn
Dvije godine rata u Ukrajini
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
gamn
Nasilje među mladima i maloljetnicima problem za koji se mora donijeti dugoročno rješenje

Pretraga