Enter your keyword

Danas je u Evropskoj kući na kick-off konfereniji predstavljen projekat „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori”, koji Građanska alijansa sprovodi u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava iz Srbije i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela. Projekat realizujemo uz podršku Evropske unije kroz IPA and Civil Society Facility (CSF).
Tokom 20 mjeseci realizacije projekta želimo da doprinesemo konsolidaciji demokratije, jačanju vladavine prava i zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz uključivanje OCD-a u procese donošenja odluka u skladu sa pregovaračkim procesom. Pored toga, projekat će doprinijeti i jačanju pravosuđa i pravde, jer ova grana vlasti igra ključnu ulogu u obezbjeđivanju pravilnog uspostavljanja vladavine prava i zaštite osnovnih ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na ugrožene grupe.

Na današnjoj konferenciji govorili su Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Milan Radović, programski direktor Građanske alijanse.

Ombudsman Siniša Bjeković naveo je da u Crnoj Gori nema sistematskih i masovnih kršenja ljudskih prava i sloboda, ali da svakako treba voditi računa o određenim oblastima, na koje ukazuje institucija Ombudsmana, ali i međunarodni izvještaji. On je kazao da je u društvu najmanje prisutan dijalog i tolerancija, bez kojih se ne može ići naprijed i da je fenomen nasilja prisutan među opštom populacijom jednako kao i kod ranjivih grupa. Siniša Bjeković je naglasio da ukoliko se nasilje toleriše, pogotovo u insitucijama, onda šaljemo vrlo lošu poruku građanima i da bilo koji vid kršenja ljudskih prava i sloboda, koji udari o zid ćutanja, obeshrabruje svakog ko želi da nađe zaštitu.

Milan Radović je kazao da su danas institucije nad kojima vrše monitoring, kao što su Uprava policije i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, mnogo otvorenije i da predstavnici Građanske alijansa ima pravo da nenajavljeni posjete institucije kako bi sa osobama koje su uhapšene ili su na izdržavanju kazne razgovarali o njihovom tretmanu i poštovanju ljudskih prava. Ipak, naveo je da i dalje postoje brojni problemi sa kojima se suočavamo u toj oblasti i koji su registrovani od važnih domaćih i međunarodnih subjekata.On je rekao da će se truditi da utiču na povećanje transparentnosti i efikasnosti pravosuđa i policije, povećanje kapaciteta institucija u cilju zaštite od torture i prevencije nekažnjivosti. Milan Radović je zatim predstavio aktivnosti koje će se sprovoditi u sklopu projekta, te pojasnio na koji način će se doprinijeti poboljšanju zaštite ljudskih prava i prevenciji nekažnjivosti.

Saradnici na projektu su Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo pravde i NVO “Institut Punta”.