Enter your keyword

Kristina Ćetković – po profesiji omladinska radnica i novinarka. Pored Fakulteta političkih nauka, smjer novinarstvo, završila je Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni rad sa mladima”, koji je u Crnoj Gori sprovodio PRONI (Project Of Northern Ireland) ispred Jončoping univerziteta iz Švedske. Nakon završenog kursa volontirala a zatim i radila u Forumu MNE (Forum Mladi i neformalna edukacija), koji u Crnoj Gori sprovodi programe namijenjene mladima, od aprila 2007. do oktobra 2009. godine. Kao omladinska radnica vodila je projekte i aktivnosti namijenjene mladima u omladinskim klubovima u Baru i Ulcinju. U više navrata bila je koordinatorka i trenerica tokom omladinskih kampova. Od oktobra 2007. godine do aprila 2008. godine bila je angažovana kao asistentkinja predavača/ica na univerzitetskom kursu „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici. Od avgusta do oktobra 2010. godine volonterala je na projektima „Mladi u Crnoj Gori” i „Mladi i mediji”.

Omladinski rad napušta zbog studentskih obaveza na Fakultetu političkih nauka. Bila je stipendistkinja Opštine Bar. Specijalističke studije je završila na smjeru novinarstvo, a trenutno je na master studijama – Odnosi s javnošću. Novinarstvom je počela da se bavi, prvo pišući za prvi studentski portal u Crnoj Gori „Tragom”, a kasnije i uređujući rubriku „Univerziteti”. Nekoliko godina radila je na portalu Analitika. Pisala je za VICE Srbija i crnogorsko izdanje LGBT magazina „Optimist”.

Tokom 2016. i 2017. godine bila je zadužena za implementaciju projekata: „Balkan bez mržnje”, koji je u Crnoj Gori sprovodila NVO „35mm” finansiranog od strane Erasmus+ Programa, „Marginalizovani od strane sistema: Ne više” koji je imao za cilj promociju i poštovanje prava pacijenata, potrošača i radnika finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori; „Crna Gora bez mržnje” namijenjen smanjenu mržnje i nasilja na internetu, finansiranog od strane Direktorata za mlade – Ministarstvo sporta i „Azil u zemlji progonjenih” finansiran od CEDEM-a.

Trenutno je angažovana na projektima: „Kreirajmo Crnu Goru bez mržnje”, „Neispričane priče: novinari u opasnosti”, „Pravednost a ne pristrasnost – iskorijenimo kronizam!” i „(Ne)Zastupljeni u medijima”.

Aktivistkinja je za prava LGBTIQ osoba, 2014. i 2015. godine bila je u Upravnom odboru za organizaciju Montenegro Prajda, a trenutno je volonterka u NVO LGBT Forum Progres i SOGI.

Od neformalnog obrazovanja koje ima izdvaja završenu „Školu novinarstva” u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, „Školu Rodnih studija” sprovedenu od strane Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Univerziteta Mediteran i UNDP-a, te „Školu demokratije” Centra za građansko obrazovanje.

Jedna je od osnivačica NVO „sPas” koja se bavi zaštitom životinja. Voli da čita, vozi biciklo… Slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psom Pinom i mačorom Alexom.