Enter your keyword

Građanska alijansa ove godine obilježava deset godina rada, te će u skladu sa tim sve naše aktivnosti do kraja ove godine biti organizovane u znaku ovog za nas značajnog jubileja.
Jubilej obilježavamo i sazivanjem novog Savjeta GA, čiji će članovi biti princ Nikola Petrović Njegoš, predsjednik Fondacije Petrović Njegoš; prof. dr Nebojša Vučinić, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Savjeta Evrope u Strazburu (ECtHR) i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore; dr Bojan Baća, sociolog i jedan od najpoznatijih mladih crnogorskih naučnika koji radi kao istraživač na univerzitetima u Hajldelbergu, Geteborgu i Torontu; prof. dr Predrag Zenović, profesor na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica; prof. dr Maja Kostić Mandić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore; prof. dr Marija Risteska, izvršni direktor Centra za istraživanje i kreiranje politika u Skoplju (Makedonija) i vanredni profesor za javnu politiku i javnu upravu, Univerzitet FON, Skoplje; i mr Almir Čaušević, jedan od naših vodećih politikologa novije generacije.

Želimo doborodošlicu novim članovima Savjeta i vjerujemo da će Vašim bogatim iskustvom doprinijeti promociji naprednih ideja i društvenog konsenzusa oko primjene humanističkih ideja i principa.

Dosadašnjim članovima želimo da se zahvalimo na dosadašnjoj saradnji i značajnom doprinosu na razvoju i pozicioniranju Građanske alijanse.