Unesite ključnu riječ

Takođe, pozivamo nadležne da do kraja sa svim detaljima upoznaju javnost kako bi se otklonila i najmanja sumnja u motive ovog nemilog napada, a koji su eventualno povezani sa radnim zadacima povrijeđenog službenika ZIKS-a. Apsolutno je neprihvatljivo da se dešavaju i ponavljaju slučajevi zastrašivanja zatvorskih službenika, posebno u svijetlu i dalje nerazjašnjenih bjekstava koja su obilježila kraj prošle godine. Hitnost u ovom slučaju koji će rasvijetliti slučaj i motive će spriječiti i potencijalno širenje straha među ostalim službenicima koji profesionalno obavljaju svoj posao.

Zoran Vujičić
Koordinator programa Vladavina prava GA