Unesite ključnu riječ

Ovaj dan se obelježava u znak sjećanja na 21. mart 1960. godine kada je policija u Južnoafričkoj Republici ubila 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv Zakona o aparthejdu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1966. godine 21. mart proglasila je za Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Iako se danas ovaj dan obilježava u skoro cijelom svijetu, milioni širom svijeta i dalje se suočavaju sa raznim oblicima diskriminacije po osnovu boje kože i etničke pripadnosti.

Imajući u vidu da se rasna diskriminacija u najširem smislu odnosi i na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, jezika i vjeroispovijesti, želimo da podsjetimo da smo društvo u kom postoji visok nivo etničke distance, da su pripadnici nacionalnih manjina diskriminisani po pitanju zastupljenosti u državnim organima i institucijama, da su registrovani slučajevi vjerske mržnje i netrpeljivosti a da se pravo na upotrebu manjinskog jezika još uvijek ne primjenjuje i ne poštuje. Danas u Crnoj Gori najveću diskriminaciju trpe Romi.

Ne treba zaboraviti ni ulogu Crne Gore tokom devedesetih godina kada je na sceni bio građanski rat motivisan nacionalnom i vjerskom pripadnošću na prostoru bivše Jugoslavije, kao i zločine koji su se desili na prostoru Crne Gore. Na žalost, proces suočavanja sa prošlošću sa relevantnih adresa je ocijenjen kao pasivan i proces koji nije doveo do vraćanja dostojanstva žrtvama i njihovim porodicama zbog izostanka efikasne i nezavisne reakcije nadležnih institucija.

Zbog toga je jako važno podsjećati na ovaj dan, posebno na Balkanu koji je zbog ratova i nespremnosti vlada zemalja regiona da se istinski suoče sa prošlošću još uvijek plodno tlo za rasnu diskriminaciju i kršenje ljudskih prava, ali i ukazivati na potrebu svakodnevnog rada na otklanjanju posljedica iste.

S poštovanjem,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava