Unesite ključnu riječ

Kako u ovom tako i u svakom saopštenju koje su kolege iz tog dijela NVO sektora dale tokom samog procesa izbora neistinama se pokušala stvoriti negativna atmosfera i kreirati afera, za koju nema osnova. Jer je – sva iskonstruisana.

Bez manipulacija, čistim dokazima idemo u objašnjenja taksativno, navodeći čistu istinu:

1. Tvrdi se da je utvrđivanjem tzv. metodologije pregleda dokumentacije grubo prekršeno niz zakonskih odredbi i da je metodologija nova i izmijenjena u odnosu na prethodne izbore.

Kao glavni razlog tome se navodi zahtjev za traženje poreskih prijava. To je zabrinjavajuće jer su upravo protiv kandidati tokom prošlih izbora dostavili Skupštini Crne Gore dopis u kom traže da se prilikom pregleda finansijskih izvještaja uzimaju u obzir oni koji su dostavljeni i evidentirani od strane Poreske uprave. (Dokaz prilog br 1). Da nije u pitanju nova metodologija govori i činjenica da je preko 120 organizacija za ove izbore dostavilo makar jedan takav izvještaj ovjeren ili sa potvrdom od strane Poreske uprave, a najmanje njih 50 sa potpunom dokumentacijom tj potvrdama da su izvještaji predati Poreskoj upravi za sve godine kada je to bila zakonska obaveza. Od ukupnog broja samo je 17 onih NVO koje su predložile mene.
(Dokaz 2: Tabela u kojoj su utvrđeni svi nedostaci se nalazi na sledećem linku: 
http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Kandidati_po_javnom_pozivu_administrativni_odbor.pdf)

2. Drugi argument manipulacija: procedura nezakonita jer se na listi potpunih predloga za Milana Radovića nalazi ista organizacija dva puta (fAKT).

FAKT se nalazi dva puta ali se na spisku nije našla NVO Zeleni koja je dostavila potpunu dokumentaciju što se lako može vidjeti u tabelarnom prikazu (Dokaz 2, link iznad). U ukupnom zbiru od 17 organizacija, koje su mene predložile a imale su potpunu dokumentaciju ne mijenja ništa u pozicijama, jer je gđa Slavica Striković imala 11 takvih organizacija. „Objektivnost“ u iznošenju zamjerki je zaista čudna. Od tolikog broja NVO aktivista – moj izbor se dovodi u pitanje a na ovu činjenicuda dovedu moj izbor u pitanje a na ovu činjenicu zatvaraju oči. Istina kolege, i samo istina: radi se o tehničkoj grešci jer je umjesto Zelenih na spisku stavljena organizacija FAKT dva puta.

3. Tvrdi se da se na listi potpunih predloga za Milana Radovića nalazi organizacija koja je morala biti brisana sa spiska jer je učestvovala u predlaganju kandidata u tri kategorije ovlašćenih predlagača (Inicijativa mladih za ljudska prava);

Jednostavnim uvidom u dokumentaciju
(Dokaz 3 http://www.skupstina.me/images/documents/zapisnik_o_radu_r_grupe_Admin.pdf) lako je utvrditi da je Inicijativa mladih za ljudska prava u oblasti ljudskih prava predložila dva kandidata Milana Radovića iz GA i Elvira Đokovića iz LGBT Forum Progresa, i nikog više. Samo istina, kolege

4. Tvrdi se da se na listi potpunih predloga za Milana Radovića nalaze 4 organizacije koje nemaju potpunu dokumentaciju?

Javnost tek pukim pregledom može da se uvjeri u neistinite tvrdnje i shvati namjere onih koji žele da ove izbore predstave kao nezakonite. Apsolutno netačno da su četiri organizacije sa liste potpunih predloga bez potpune dokumentacije.

5. Tvrdi se da je na listi potpunih predloga za Slavicu Striković brisano 95 organizacija sa potpunom dokumentacijom; na listi potpunih predloga za Gorana Đurovića brisane su 103 organizacije sa potpunom dokumentacijom.

Ovu “istinu” je veoma lako provjeriti uvidom u predhodne tabele.  Iako se navodi da su kolege danima vodile provjeru, a plasira se ova neistina onda su jasne namjere ove grupe. Zakonom je predviđeno da se nepotpune dokumentacije ne razmatraju i to nije slučaj samo u izboru u oblasti ljudskih prava već je primijenjeno u svim kategorijama. Napominjem da je metodologija koja se primjenjuje inicirana od ove grupe i o tome smo ranije obavijestili javnost.

6. Tvrdi se da se na listi potpunih predloga za Slavicu Striković nalazi 6 organizacija koje su identičnu dokumentaciju predale i za Gorana Đurovića, ali ih nema na njegovoj listi.

U zapisniku i tabeli koje sam gore pomenuo jasno je opisano šta ne dostaje organizacijama koje su podržale dva pomenuta kandidata. To što jedna te ista organizacija nije dostavila za dva kandidata istovjetnu dokumentaciju ne može se pripisati niti Administrativnom odboru niti drugim kandidatima. Odgovore za to treba tražiti na druge adrese.

7. Citat Striković: „Ona kaže da su navedene nezakonitosti prepoznali i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori i ambasadorka misije OSCE u Crnoj Gori i pisanim putem se obratili Predsjedniku Skupštine Crne Gore da utiče na preispitivanje očiglednih nedostataka, ali kako dodaje to nije pomoglo.“

Vrhunac manipulacije i drskosti. Ličnim provjerama u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima ovih organizacija i kabinetom predsjednika Skupštine sam upoznat sa sledećim: Da je proslijeđeno pismo sa zamjerkama koje su dobili od nezadovoljnih kandidata predsjedniku Skupštine. Odgovor je dat u direktnom telefonskom razgovoru i informisani su da nijesu primijećene nezakonitosti u radu Radne grupe ili Administrativnog odbora u cjelini. Ovako drska zloupotreba međunarodnih organizacija i izmišljanje njihovih stavova je nazapamćeno i dovoljno govori o kreatorima ove afere. To ne čudi, jer, ponavljam, da su prethodno falsifikovani i potpisi pojedinih NVO u obraćanju Administrativnom odboru, te da nijesu ni znale da se dopis u njihovo ime poslao Skupštini. To je vrhunac neistine i manipulacije. Zato pozivam i ohrabrujem kreatore afere da podnesu krivičnu prijavu protiv mene i dokažu pred nadležnim institucijama da govorim neistinu.

Na kraju je navedeno da je podnijeta krivična prijava od strane jednog od kandidata, kako je saopšteno u medijima. Čim se upoznamo sa sadržinom iste, najavljujemo krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje i lažno predstavljanje.

Nakon svega što je iznošeno od brojnih aktivista i kolega o mom nezakonitom izboru i brojnim nesuvislim konstrukcijama, ostavljam javnosti da sama procijeni ko je na strani morala i kakav je čiji način komunikacije. Zamoliću još jednom javnost a zbog pozivanja od strane brojnih subjekata na moral tokom ovih izbora da pročitaju dio MANSovog izvještaja o izborima za Savjet RTCG i šta su sve činili oni koji mene prozivaju kako bi se domogli mjesta u Savjet (Dokaz 4 http://www.mans.co.me/wp-content/uploads/2009/02/5-mn1.pdf). To je onaj isti član Savjeta koji tvrdi da je nelegitiman i nelegalan izbor, ali ipak prihvata da u takvom bude izabran. Pozivam ga ili da demantuje svoje ocjene ili da podnese ostavku ukoliko je proces bio takav kakvim ga naziva. Pozivam ga i da sopšti da li su na sastancima u Skupštini pred izbore davane ponude partijama u zamjenu za podrške u njihovim nečasnim namjerama. Toliko o kanditatima na dobrom glasu!

Međunarodna zajednica, poslanici, stručna javnost je o svemu dovoljno upoznata i ima jasan stav.Ovo i prethodno reagovanje je rezultat potrebeda šire javnost bude upoznata, kako se maniluplatorima ne bi dozvolilo da bace ljagu na Građansku alijansu.

Tačno je da smo saglasni u jednom – nivo komunikacije nije isti: javnost tačno zna ko je gdje, kakav rad i reference stoje iza nas, tako da preusmjeravam ovu komunikaciju prema javnosti, jer obraćanje vama je imalo kontraefekat, umjesto istine- kod vas sam probudio samo drskost manipulacija.

S poštovanjem,
Milan Radović