Enter your keyword

Aktivnosti Građanske alijanse na promociji kulture, jezika i tradicije Roma, kao i njihovoj integraciji i boljeg položaja u crnogorskom društvu, prikazane su u emisiji “Savore” koja se emituje na RTCG. Aktivnosti prikazane u ovom prilogu sprovođene su u okviru projekta “Promocija kulture i jezika Roma” koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.