Unesite ključnu riječ

“Izazovi poštovanja Vladavine prava u Crnoj Gori”

Na seminaru će govoriti predavači: prof. dr Šerbo Rastoder- profesor na Univerzitetu Crne Gore, gdin Božidar Vuksanović- direktor Uprave policije, gdin Aleksandar Damjanović- predsjednik Odbora za ekonomiju finansije i budžet, gdin Branislav Radulović- član DRI, gdja Hasnija Simonović- predsjednica Udruženja sudija, Vesko Lekić – direktor Uprave za spjećavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Radule Kojović- zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, Siniša Bjeković- direktor Centra za ljudska prava, Ajša Hadćibegović- programska direktorica GA, “Vladavina prava u Crnoj Gori iz perspektive EU” – nj.e. Lubomir Kopaj.