Unesite ključnu riječ

Sveobuhvatnijom reformom, pokazali bi smo međunarodnoj javnosti da sazrijevamo kao društvo i da smo svjesni problema koji trebaju biti rješavani, a ne da ih rješavamo samo onda kada se to od nas traži sa strane. Dijalog u Parlamentu, koji u konačnom treba da dovede do zajedničkog cilja, treba da bude samo osnova za širu diskusiju oko ukupnog sređivanja stanja. U tom cilju, na osnovu svog dosadašnjeg rada u oblasti pravosuđa, GA predlaže da se pažnja posveti i sljedećim problemima.

Saopštenje