Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

FESTOJMË DITËN E PROKURORËVE TË SHTETIT TË Malit të Zi

Në Ditën e Prokurorëve të Shtetit të Malit të Zi, Aleanca Qytetare i kujton publikut rëndësinë e reformave adekuate të këtij institucioni, i cili është një nga më të rëndësishmit kur bëhet fjalë për sundimin e ligjit, çlirimin e institucioneve dhe të gjithë elementëve të tjerë të rëndësishëm. për përmirësimin e punës së të gjitha degëve të qeverisjes në vendin tonë.

Në fillim dëshirojmë të theksojmë një problem shumë të rëndësishëm, që është se në Mal të Zi prej katër vitesh nuk kemi mandat të plotë Prokurori i Lartë i Shtetit. Kjo situatë nënkupton që nuk mund të kemi një pozicion të qëndrueshëm, të fortë dhe të pavarur të VDT-së, gjë që është e papranueshme, ndaj strukturat e reja qeveritare duhet të vendosin në krye të rendit të ditës zgjedhjen e VDT-së me mandat të plotë. Gjithashtu, lidhja e një numri të caktuar prokurorësh me grupet kriminale dhe ndjekja e tyre tregon se organizimi i prokurorisë është ende i dobët, por edhe se mund të përfaqësojë një pengesë të konsiderueshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Ka ende disa çështje të rëndësishme që duhen adresuar nga shumë nivele:

  • Hetimet joefikase dhe të ngadalta në rastet e sulmeve ndaj gazetarëve, shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut si tortura dhe krimet e luftës dhe ndjekja jo adekuate e numrit në rritje të sulmeve të motivuara nga urrejtja fetare dhe kombëtare.
  • Mungesa e theksuar e personelit, kapaciteteve materiale dhe hapësinore.

Është e nevojshme të përmendet edhe problemi aktual i zbuluar së fundmi në Prokurorinë Themelore të Shtetit në Podgoricë. Bëhet fjalë për zbulimin e një numri të caktuar të lëndëve që datojnë nga viti 2016, të cilat nuk i janë caktuar asnjë prokurori të shtetit, gjë që tregon për mosfunksionimin themelor të njërit prej sistemeve më të rëndësishme për ndjekjen dhe shuarjen e veprave penale.

Natyrisht, sot nuk duhet harruar zhvillimet e rëndësishme pozitive në punën e Prokurorisë Speciale të Shtetit, e cila tregon gatishmërinë e saj për t’u marrë me rastet më të rënda dhe më të vështira të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prandaj është detyrë e të gjithë aktorëve social-politikë që me veprimet tona t’i mbështesim në këtë punë të rëndësishme dhe të kontribuojmë nga zonat tona në punën e tyre të pavarur dhe efikase.

Megjithatë, të gjitha problemet e përmendura tregojnë për domosdoshmërinë e punës së prokurorive, Këshillit Prokurorial dhe Kuvendit të Malit të Zi për të garantuar profesionalizmin dhe pavarësinë e këtij institucioni. Për të arritur këto synime, është e rëndësishme që prokuroria të rrisë nivelin e transparencës dhe disponueshmërisë së informacionit për punën e tyre. Në listën e aktiviteteve të rëndësishme duhet të përfshihet edhe organizimi i trajnimeve për prokurorët për kryerjen efikase të hetimeve dhe gjykimeve, si dhe sigurimi i burimeve për punën e tyre efikase, përkatësisht kapacitetet e personelit, materiale dhe hapësinore. Ekziston edhe përmirësimi i bashkëpunimit me sektorët e tjerë, i cili është shumë i rëndësishëm, si dhe përmirësimi i kontrollit të cilësisë së punës së prokurorive. E gjithë kjo do të kontribuojë jo vetëm në rritjen e cilësisë së punës së këtij institucioni, por edhe në rritjen e besimit të qytetarëve ndaj prokurorisë se do t’u japë atyre drejtësinë që presin.

Shpërndajeni në rrjetet sociale

Lajmet e fundit

Vizual-2
KUJTOJMË VJETORIN E VDEKJES SË SRĐAN ALEKSIĆ
Vizual-1
TENDI BRENGOSËS I RRITJES SË NUMRIT TË VEPRIMEVE TË PALIGJSHME NGA PUNONJËSIT E POLICISË
Vizual-za-sajt-1
KONKURS PËR PUNË: AVOKATI TË OFROJ NDIHMË JURIDIKE FALAS
1-6
WORKSHOP: PËRMIRËSIMI I NDËRGJEGJËSISË PËR TORTURËN E POLICISË - RRUGA DREJT TOLERANCËS ZERO
Vizual-za-sajt
GJENDJA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR INTEGRIM: NJË MUNDËSI QË NUK DUHET TË HUMBËM

Kërko